SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


ROK SZKOLNY 2022/2023


                 Uroczystość szkolna


                Link do filmu           
                  Szkoła do hymnu
IMG 9023
 https://youtu.be/5D9F-gv5rdQ


            Apel przedświąteczny 2022

 IMG 9861
 https://youtu.be/TQ-IT0QYm9w
 https://youtu.be/XM2C6hafvaA
 https://youtu.be/yA8FYVCCCNk
 https://youtu.be/5GIAiZRhX9k
 https://youtu.be/X4CiQYSi1b0
 https://youtu.be/cAtVWABta-o
 https://youtu.be/gYxiuhi_aBg
 https://youtu.be/782fZwm0xyILABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

     Szkoła Podstawowa w Ręcznie przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach tej inicjatywy nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 70.000 złotych, które w całości przeznaczyliśmy na zakup pomocy naukowych. Wykaz zakupionego sprzętu znajduje się poniżej.


123tekst
Wrzesień
Zajęcia koła fotograficznego prowadzonego w klasach I-III:
16661982256161666198225631309470288 1189574891662582 3558475868391386672 n309504904 1516500832113188 629330498013701922 n309680868 5325179860870061 1768809564843726519 n

Październik

Prelekcja na temat segregacji odpadów dla uczniów klas I-III:
166619846393416661984639451666198463959

Zajęcia koła fotograficznego prowadzonego w klasach I-III:

1666198463974166721052522016672105252351667210525409166721085121416672108512191667210851248

Lekcje informatyki podczas Code Week 2022:
IMG 20221017 110434IMG 20221017 120843IMG 20221017 132016IMG 20221019 120631IMG 20221019 111326IMG 20221017 091552IMG 20221018 121954IMG 20221019 111156IMG 20221108 111320


Listopad
Koło matematyczne w klasie VII:
20221026 14401520221026 14411620221026 14421220221026 14425120221026 14434520221026 14435720221026 14532620221026 144849
Lekcje informatyki:
IMG 20221024 101514IMG 20221024 102716IMG 20221024 101536IMG 20221024 101756
IMG 20221024 102038IMG 20221024 103044IMG 20221024 110032IMG 20221024 112711IMG 20221024 112720IMG 20221024 115731

Zajęcia koła fotograficznego w klasach I-III:
1669832091644166983209165816698320916731669832224957166983222496716698322249771669832225126166983233198216698323319931669832332026

Koło matematyczne w klasie VI:
IMG 20221104 131159IMG 20221104 131434IMG 20221104 131457IMG 20221104 131522


Grudzień

167525437302216752543730291675254373040167525437317616752545699711675254569976
Zabawy z robotami na lekcji informatyki
IMG 20230109 112705662 HDRIMG 20230109 112832452IMG 20230109 112835153 BURST000 COVER TOP

Styczeń

1675254641692167525464170116752546417211675254641776

Droga dla robota - lekcje informatyki
IMG 20230131 110533239IMG 20230131 110614589 HDRIMG 20230131 110737262 HDRIMG 20230131 110816690 HDR

LUTY

Roboty na start - lekcje informatyki z mBotami
IMG 20230210 084050759IMG 20230210 084059599IMG 20230210 084216805IMG 20230210 084225145
Koło fotograficzne
1677787697699167778783328816777879740411677788094174167778824285916777885914311677788654336
Lekcja matematyki
IMG 20230215 105211IMG 20230215 105337IMG 20230215 110307
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Iwona Tkaczyk

godziny pracy:        Pedagog specjalny codziennie pełni dyżur w sali nr 10 

 dzień tygodnia
godzina
1
poniedziałek
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
13:45 - 14:15
2
wtorek
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
3
środa
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
4
czwartek
11:45 - 12:45
12:45 - 13:45
5
piątek
12:40 - 13:40

 
Do zadań pedagoga specjalnego należy:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia: mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,
 • Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • W oparciu o treść orzeczeń, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, współopracowanie i nadzorowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia;
 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami, pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społeczny, 
 • Udzielanie pomocy nauczycielom oraz specjalistom prowadzącym zajęcia edukacyjne i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, dostosowując do potrzeb edukacyjnych i możliwości percepcyjnych dzieci niepełnosprawnych /w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • Współredagowanie opinii o uczniach do specjalistycznych poradni lub innych instytucji, 
 • Utrzymywanie kontaktu z PPP, pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami wspierającymi ucznia oraz rodzica, 
 • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania dzieci niepełnosprawnych określonymi przepisami(dziennik, tabele postępów, notatki z  obserwacji, zeszyt korespondencji z rodzicami, pomoce do pracy)  oraz teczki dzieci, z którymi odbywa zajęcia indywidualne,
 • Praca na rzecz coraz pełniejszego wprowadzania dzieci niepełnosprawnych w życie szkoły, np. umożliwienie zaprezentowanie ich umiejętności i uczestniczenie we wspólnych zabawach, apelach,
 • Przekazywanie na bieżąco informacji rodzicom, nauczycielom oraz innym specjalistom o trudnościach i osiągnięciach uczniów,
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami,
 • Uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach,
 • Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji szkoleń z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza