REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021  
INFORMACJA DLA RODZICÓW

Pobierz:

Klauzula rekrutacyjna
Informacja rekrutacyjna
Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I
Karta zgłoszenia dziecka do odziału przedszkolnego
Deklaracja kontynuowania nauczania przedszkolnego w PP