Proszę o skorzystanie z materiałów znajdujących się na stronie MEN dotyczących nauki zdalnej podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Materiały dotyczą poszczególnych klas i przedmiotów, znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 Na stronie szkoły pojawiły się materiały opracowane przez nauczycieli szkoły przeznaczone do nauki w czasie przerwy związanej z epidemią, znajdują się w zakładce "Materiały dla uczniów".
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Józef Korpas