Rekrutacja rok szkolny 2021 2022Klauzula informacyjna

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Karta zgłoszenie dziecka do klasy I
Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego
Oświadczenie o dochodzie
Oświadczenie o uczęszczaniu do PP rodzeństwa kandydata
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce
Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I SP z poza obwodu