PRYMUSI Z WIZYTĄ U WÓJTA

     W dniu 23.06.2021r. uczniowie kl. VIII, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 zaproszeni zostali na spotkanie z Wójtem Gminy Ręczno p. Piotrem Łysoniem. Wyróżnieni absolwenci to: Kinga Babczyńska, Wiktoria Piątek i Oliwia Szmalec. Otrzymali oni listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe. Przedstawiciele gminy pogratulowali uczniom wspaniałych wyników w nauce i życzyli sukcesów w szkołach średnich. W spotkaniu uczestniczyli: wójt i wicewójt gminy, przewodniczący Rady Gminy w Ręcznie, referent ds. edukacji z Urzędu Gminy. Szkołę w Ręcznie oprócz uczniów reprezentowali dyrektor oraz wychowawca klasy ósmej. Pan dyrektor podziękował władzom gminy za zorganizowanie spotkania oraz docenienie sukcesów uczniów naszej szkoły.

     Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem oraz tradycyjnym zdjęciem pod pomnikiem „Cudu nad Wisłą”, który upamiętnia zwycięstwo Polaków nad bolszewicką Rosją w 1920r.


IMG 0729IMG 0734IMG 0736IMG 0737IMG 0740IMG 0750IMG 0756IMG 0764 wer. 2IMG 0771