Biblioteka szkolna przeprowadziła w maju konkurs czytelniczy związany z życiem i twórczością Czesława Miłosza z okazji 10. rocznicy śmierci pisarza. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów o życiu i twórczości tego autora, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi literackiej i medialnej oraz wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
Komisja w składzie Bożena Sobczyk i Marzanna Maciejewicz przyznała 3 nagrody książkowe. Otrzymały je: Julia Pawulska z klasy IIa za prezentację multimedialną.

biblioteka-konkurs2


Monika Ziółkowska z klasy I i Oliwia Cieślik z klasy IIIb za pracę literacką.

biblioteka-konkurs3

Dyplomy za udział w konkursie otrzymały Paula Babczyńska z klasy IIa i Paula Lewandowska z klasy IIIb. Nagrody i dyplomy zostały wręczone na apelu szkolnym.