SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Ręcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spreczno.pl

• Data publikacji strony internetowej: 05.11.2013
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.08.2020, wersja NIWA 3.9.21.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej:
● multimedia nie są oznaczone odpowiednim tekstem alternatywnym - opublikowane przed wejściem ustawy o dostępności cyfrowej


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 18.09.2020
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.03.2023
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Postawowej w Ręcznie
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 44-787-30-13


Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą: 3 bezpośrednie wejścia od strony ul. Głównej, 1 wejście od strony ul. Przedborskiej, 1 wejście przez halę sportową oraz 1 wejście od strony parkingu.

Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Schody i pojazd zabezpieczone są poręczami.

Wejście drugie od strony ul. Głównej znajduje się na parterze budynku.


Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na korytarzu od wejścia przez halę sportową.

Przed budynkiem nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oznaczenia kontrastowe znajdujące się w szkole: wyjście ewakuacyjne, strzałki do wyjścia oraz schody, stopnie schodów oklejone są taśmami ostrzegawczymi. Płytki na schodach w starej części budynku mają bruzdy oznaczające krawędź stopnia.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza