SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2022/2023


l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022r. samorząd szkolny
2. Akademia z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2022r
Klasa VIII A i B
p. B. Widulińska
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. B. Stojecka
p. R. Woźniakowska
3. Przyrzeczenie klasy I SP  28.10.2022r. Wychowawca klasy I
4. Pasowanie na przedszkolaka 04.11.2022r. Wychowawca grupy 3-latków
5. Apel przedświąteczny 22.12.2022r..
Klasy VI, VII
p. E. Stępień
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. M. Maciejewicz
p. M. Rudek
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 15.01.2023r.
Klasy VI, VII
p. E. Stępień
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. M. Maciejewicz
p. M. Rudek
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 31.01-06.02.2023r.  wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Zabawa choinkowa Punkt Przedszkolny + Oddział Przedszkolny 13.01.2023r. Rada Rodziców
Wychowawcy
9. Zabawa choinkowa kl. I-III 03.02.2023r. Rada Rodziców
Wychowawcy
10. Dyskoteka karnawałowa dla ucz. kl. IV-VIII 10.02.2023r.. Rada Rodziców
Wychowawcy
11. Dzień Kobiet – apel 08.03.2023r. Samorząd Szkolny
12. Szkolny Konkurs Historyczny II/III 2023r. p. B.Stojecka
13. 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 28.04.2023r.
Klasa V
p. B. Skowron
p. R. Woźniakowska
p. B. Stojecka
14. Dzień Ziemi25.04.2023r. kl. IV
p. R. Purgał
p. A. Kusa

p. B. Widulińska
15. Tydzień ochrony środowiska VI 2023r. p. A. Kusa
p. B.Widulińska
16. Dzień Europy
Dzień Języków Obcych
11.05.2023r.
p. R. Bukacka
p. M. Łukasińska
17. Dzień Rodzica kl. O-III maj/czerwiec 2023r. Wychowawcy
18. Dzień Dziecka 01.06.2023r. Rada Rodziców
Wychowawcy
19. Uroczystość zakończenia nauki przez kl. VIII 22.06.2023r. Wychowawcy klas 
20. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 23.06.2023r. samorząd szkolny
21. Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- le przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 01.09.2022r.
2. próbny egzamin ósmokasisty 6 - 8.12.2022r. 
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2022r.
4. klasyfikacja śródroczna do 10.01.2023r.
5. zakończenie zajęć w I półroczu 13.01.2023r.
6. ferie zimowe 16.- 29.01.2023r.
7. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz Kościoła
8. test kompetencji kl.III SP IV 2023r.
9. egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. obcy

23.05.2023r.
24.05.2023r.
25.05.2023r.
10. wiosenna przerwa świąteczna 6-11.04.2023r.
11.  dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. obcy

12.06.2023r.
13.06.2023r.
14.06.2023r.
12.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 19.05.2023r. 
13. klasyfikacja końcoworoczna do 13.06.2023r.
14. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23.06.2023r.
15. ferie letnie 26.06 - 31.08.2023r.
16. ferie letnie w przedszkolu 11.07-14.08.2023r.
17. zakończenie zajęć w przedszkolu 31.08.2023r.
18. dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
31.10.2022r.
02.05.2023r.
08.05.2023r.
23 – 25.05.2023r.
09.06.2023r.
                                  spotkania z rodzicami
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 18.11. 2022r, 14.04.2023r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 13.01.2023r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców X /2022r, I, IV 2023r.
                              posiedzenia Rady Pedagogicznej
1. rozpoczynająca rok szkolny 25.08.2022r.
2. klasyfikacyjne śródroczna 12.01.2023r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 15.06.2023r.
4. podsumowująca pracę szkoły 30.06.2023r.
5. bieżące według potrzeby
6. szkoleniowe XII 2022r, V 2023r.
                                 uroczystości i imprezy szkolne
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2022r.
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2022r.
3. Akademia z okazji 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2022r.
4. Przyrzeczenie klas I SP  28.10.2022r.
5. Pasowanie na przedszkolaka 04.11.2022r.
6. Apel przedświateczny 22.12.2022r.
7. Wieczór Kolędowy 15.01.2023r.
8. Dzień Babci i Dziadka
31.01.2023r. 5-latki
01.02.2023r. 4-latki
02.02.2023r. 3-latki
03.02.2023r. oddział przedszk.
06.02.2023r. klasy I-III
9. Zabawa choinkowa PP + „O” 13.01.2023r.
10. Zabawa choinkowa kl. I-III 03.02.2023r.
11. Dyskoteka karnawałowa kl. IV-VIII 10.02.2023r.
12.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2023r. 
13.  Dzień Ochrony Środowiska 25.04.2023r.
14. 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 28.04.2023r.
15. Dzień Języków Obcych 11.05.2023r.
16. Dzień Rodzica - spotkania klasowe maj/czerwiec 2023r.
Przedszkole, 
„O”, kl. I-III
17. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2023r.
18. Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII  22.06.2023r. 
19. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 23.06.2023r. 
20. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
13.01.2023r.
wg potrzeb
   


BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk