SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2018/19

l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Chłopaka 28.09.2018 r. samorząd szkolny
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12.10.2018 r samorząd szkolny
3. Akademia z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 09.11.2018 r.  III A i B gim.
p. J. Korpas, p. D. Piątek, p. A. Kusa, p. B. Widulińska
4. Przyrzeczenie klas I SP  26.10.2018 r. 
wychowawca klasy I
5. Apel przedświąteczny
22.12.2018 r. klasy: V II i  VIII,
p. R. Purgał, p. R. Banaszczyk,p. m. Olszta, n-le katecheci
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 06.01.2018 r. klasy: V II i  VIII,
p. R. Purgał, p. R. Banaszczyk,p. m. Olszta, n-le katecheci
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 18.01 - 22.01.2019 r. wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Choinka noworoczna dla uczniów SP 26.01.2019 r. Rada Rodziców, wychowawcy
9. Dyskoteka walentynkowa dla kl. VII  i VIII oraz  III gimnazjum 09.02.2019 r. Rada Rodziców, wychowawcy
10. Dzień Kobiet - apel
08.03.2019 r. samorząd szkolny
11. Szkolny Konkurs Historyczny 03. 2019 r. kl. p. J. Korpas, 
12. 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 30.04. 2019 r. kl. V B, VI
p. L. Krasoń, p. R. Bukacka, p. M. Olszta,p. D. Piątek
13. Dzień Języków Obcych 09.05.2019 r. n-le języków o bcych, klasa V A
14. Dzień Ochrony Środowiska 06.06.2019 r.
kl. IV A,B 
p. B. Widulińska, p. A. Kusa, p. A.Łosiewicz, p. M. Olszta
15. Uroczystość zakończenia nauki przez kl. III Gim. 19.06.2019 r wychowawcy klas
16. Uroczystość zakonczenie roku szkolnego .23.06.2019 r. samorząd szkolny
17.  onczenie roku szkolnego Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.
KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2018/19

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 03.09.2018 r.
2. próbny egzamin gimnazjalny


próbny egzamin ósmokasisty
XII  2018 r. cz. humanist.,
cz. mat.- przyr.,
cz. językowa
II/2019
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2018 r.
4. poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach śródrocznych
5. klasyfikacja śródroczna do 15.01.2019 r.
6. zakończenie zajęć w I półroczu 18.01.2019 r.
7. ferie zimowe 11.02 - 24.02.2019 r.
8. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz kościoła
9. test kompetencji kl.III SP IV 2019 r.
10. egzamin gimnazjalny
  - część humanistyczna 
  - część mat.-przyrodnicza
  - część z j.obcego

egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- język angielski

10.04.2019 r.
11.04.2019 r.
12.04.2019 r.


15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.
11. wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23.04.2019 r.
12.  dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego
  - część humanistyczna
  - część mat.- przyrodnicza
  - część z j. obcego
dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. angielski

03.06.2019 r.
04.06.2019 r.
05.06.2019 r.

03.06.2019 r.
04.06.2019 r.
05.06.2019 r.


13.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 24.05.2019 r. 
14. klasyfikacja końcoworoczna
do 12.06.2019 r.
15. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21.06.2018 r.
16. ferie letnie 23.06 - 31.08.2019 r.
     
                                    spotkania z rodzicami  
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 22.11. 2018 r., 05.04.2019 r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 17.01.2019 r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców
X /2018 r., I, IV 2019 r.
                                posiedzenia Rady Pedagogicznej  
1. rozpoczynająca rok szkolny 22..08.2018 r.
2. klasyfikacyjne śródroczna
16.01.2019 r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 14.06.2019 r.
4. podsumowująca pracę szkoły
28.06.2019 r.
5. bieżące według potrzeby
7. szkoleniowe XII 2018 r, III 2019 r.
                                   uroczystości i imprezy szkolne  
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 03.09.2018 r.
2. Dzień Chłopaka 28.09. 2018 r.
7. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12.10.2018 r.
3. Akademia z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości 09.11.2018 r.
7. Przyrzeczenie klas I SP  26.10.2018 r.
4. Pasowanie na przedszkolaka 08.11.2018 r.
5. Apel przedświateczny 21.12.2018 r.
6. Wieczór Kolędowy 06.01.2019 r.
7. Choinka Noworoczna dla uczniów 26.01.2019 r.SP
8. Dyskoteka Walentynkowa 09.02.2019 r. kl. VII, VIII i III gim.
9. Dzień Babci i Dziadka 18.01 - przedszkole
22.01 - odział przedszkolny
23.01 - kl. I,II,III
10.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2019 r. 
 11.  Szkolny Dzień Wiosny  21.03.2019 r.
10. 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 30.04.2019 r.
11. Dzień Języków Obcych 09.05.2019 r.
12. Dzień Rodzica - spotkania klasowe V/VI przedszkole, kl. I-III
13. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2019 r.
14. Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII i III Gim. 19.06.2019 r. 
15. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 21.06.2019 r. 
16. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
18.01.2017 r.
wg potrzeb
  kiermasz podręczników szkolnych  

BIP

bip1 logo

Podręczniki 2019/20

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Gimnazjum

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk