SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2021/2022


l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2021r. samorząd szkolny
2. Akademia z okazji 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2021r Klasa VIII a i VIII b
p. L. Krasoń
p. A. Tręda
p. B. Stojecka
p. M. Maciejewicz
3. Przyrzeczenie klasy I SP  28.10.2021r. Wychowawca klas I
4. Pasowanie na przedszkolaka 04.11.2021r. Wychowawca grupy 3-latków
5. Apel przedświąteczny 22.12.2021r.. klasy: VII ab
p. B. Widulińska
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. A. Tręda
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 16.01.2022r. klasy: VII ab
p. B. Widulińska
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. A. Tręda
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 19-21.01.2022r.  wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Zabawa choinkowa Punkt Przedszkolny + Oddział Przedszkolny 27.01.2022r. Wychowawcy
9. Zabawa choinkowa kl. I-III 28.01.2022r. Wychowawcy
10. Dyskoteka karnawałowa dla ucz. kl. IV-VIII 04.02.2022r.. Rada Rodziców
Wychowawcy
11. Dzień Kobiet – apel 08.03.2022r. Samorząd Szkolny
12. Szkolny Konkurs Historyczny maj 2022r. p. B.Stojecka
13. 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29.04.2022r. Klasa V
p. M. Maciejewicz
p. B.Stojecka
p. M. Rudek
14. Dzień Ziemi 22.04.2022r. kl. IV
p. A. Kusa
p. B. Skowron
15. Tydzień ochrony środowiska V/VI 2022r. p. A. Kusa
p. B.Widulińska
16. Dzień Języków Obcych 09.05.2022r. Kl. VI
p. R. Bukacka
p. M. Łukasińska
p. A. Tręda
p. I. Łydżba-Ludwikowska
p. B. Widulińska
p. E. Stefańska
17. Dzień Rodzica kl. O-III maj/czerwiec 2022r. Wychowawcy
18. Dzień Dziecka 01.06.2022r. Rada Rodziców
Wychowawcy
19. Uroczystość zakończenia nauki przez kl. VIII 23.06.2022r. Wychowawca klasy
20. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 24.06.2022r. samorząd szkolny
21. Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- le przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 02.09.2021r.
2. próbny egzamin ósmokasisty 6 - 8.12.2021r. 
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2021r.
4. poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach śródrocznych
5. klasyfikacja śródroczna do 18.01.2022r.
6. zakończenie zajęć w I półroczu 21.01.2022r.
7. ferie zimowe 14.- 27.02.2021r.
8. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz Kościoła
9. test kompetencji kl.III SP IV 2022
10. egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- język angielski

24.05.2022r.
25.05.2022r.
26.05.2022r.
11. wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022r.
12.  dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. angielski

13.06.2022r.
14.06.2022r.
15.06.2022r.
13.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 20.05.2022r. 
14. klasyfikacja końcoworoczna do 10.06.2022r.
15. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 24.06.2022r.
16. ferie letnie 25.06 - 31.08.2022r.
17. ferie letnie w przedszkolu 11.07-12.08.2022r.
18. zakończenie zajęć w przedszkolu 31.08.2022r.
19. dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 15.10.2021r.
12.11.2021r.
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24-26.05.2022r.
17.06.2022r.
                                  spotkania z rodzicami
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 16.11. 2021r, 21.04.2022r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 20.01.2022r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców X /2021r, I, IV 2021r.
                              posiedzenia Rady Pedagogicznej
1. rozpoczynająca rok szkolny 26.08.2021r.
2. klasyfikacyjne śródroczna 19.01.2022r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 14.06.2022r.
4. podsumowująca pracę szkoły 30.06.2022r.
5. bieżące według potrzeby
6. szkoleniowe XII 2021r, V 2022r.
                                 uroczystości i imprezy szkolne
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2021r.
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2021r.
3. Akademia z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2021r.
4. Przyrzeczenie klas I SP  28.10.2021r.
5. Pasowanie na przedszkolaka 04.11.2021r.
6. Apel przedświateczny 22.12.2021r.
7. Wieczór Kolędowy 16.01.2022r.
8. Dzień Babci i Dziadka 19.01 - przedszkole
20.01 - odział przedszkolny
21.01 - kl. I,II,III
9. Zabawa choinkowa PP + „O” 27.01.2022r.
10. Zabawa choinkowa kl. I-III 28.01.2022r.
11. Dyskoteka karnawałowa kl. IV-VIII 04.02.2022r.
12.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2022r. 
13.  Dzień Ochrony Środowiska 25.04.2022r.
14. 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 29.04.2022r.
15. Dzień Języków Obcych 11.05.2022r.
16. Dzień Rodzica - spotkania klasowe maj/czerwiec Przedszkole ,
„O”, kl. I-III
17. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2022r.
18. Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII  23.06.2022r. 
19. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 24.06.2022r. 
20. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
22.01.2022 r.
wg potrzeb
   


BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Podręczniki 2021/22

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk