SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2019/2020

l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Chłopaka 30.09.2019r. samorząd szkolny
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 1510.2019r samorząd szkolny
3. Akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości 08.11.2019r. kl.VIII
p.R. Banaszczyk, p. B. Stojecka,
p. J. Korpas
4. Przyrzeczenie klas I SP  2510.2019r. 
wychowawca klasy I
5. Apel przedświąteczny
20.12.2019r. klasy: VI ab
p. J. Korpas, p. L. Krasoń,p. M. Olszta, p. I Łydźba-Ludwikowska
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 12.01.2020r. klasy: VI ab
p. J. Korpas, p. L. Krasoń, p. M. Olszta, P. I. Łydźba- Ludwikowska
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 29-31.01.2020r.  wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Dyskoteka Walentykowa dla uczniów klas IV-VIII 14.02.2020r. Rada Rodziców, wychowawcy
9. Dzień Kobiet - apel 6.03.2020r. samorząd szkolny
10. Szkolny Konkurs Historyczny klasy VI-VIII maj 2020r.. p. B. Stojecka
11. 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 30.04.2020r. klasy: Vab
p. M. Olszta, p. I. Łydźba-Ludwikowska
12. Dzień Języków Obcych 11.05.2020r. p. R. Bukacka, p. M. Łukasińska, p. A. Tręda

13. Dzień Ochrony Środowiska 17.04.2020r. p.B. Widulińska, p. A. Wojakowska-Wolska
14. Uroczystośc Zakończenia nauki przez kl. VIII 25.06.2020r.
wychowawca klasy
15. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 26.06.2020r. samorząd szkolny
16.   Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 02.09.2019r.
2. próbny egzamin ósmokasisty XII  2019r. 
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2019r.
4. poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach śródrocznych
5. klasyfikacja śródroczna do 08.01.2020r.
6. zakończenie zajęć w I półroczu 10.01.2020r.
7. ferie zimowe 13-26.01.2020r.
8. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz kościoła
9. test kompetencji kl.III SP IV 2020.
10. egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- język angielski
 
21.04.2020r.
22.04.2020r.
23.04.2020r.
11. wiosenna przerwa świąteczna 09-14.04.2020r.
12.  dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. angielski

1.06.2020r.
2.06.2020r.
3.06.2020r.
13.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 29.05.2020 r. 
14. klasyfikacja końcoworoczna
do 19.06.2020r.
15. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26.06.2020r.
16. ferie letnie 27.06 - 31.08.2020r.
     
                                    spotkania z rodzicami  
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 14.11. 2019 r., 16..04.2020r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 10.01.2020 r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców
X /2019 r., I, IV 2020r.
                                posiedzenia Rady Pedagogicznej  
1. rozpoczynająca rok szkolny 28..08.2019 r.
2. klasyfikacyjne śródroczna
09.01.2020r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 22.06.2020r.
4. podsumowująca pracę szkoły
3.07.2020 r.
5. bieżące według potrzeby
7. szkoleniowe XII 2019 r, V2020 r.
                                   uroczystości i imprezy szkolne  
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 02.09.2019r.
2. Dzień Chłopaka 30.09.2019r.
7. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 15.10.2019r.
3. Akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości 08.11.2019r.
7. Przyrzeczenie klas I SP  25.10.2019 r.
4. Pasowanie na przedszkolaka 08.11.2019r.
5. Apel przedświateczny 20.12.2019 r.
6. Wieczór Kolędowy 12.01.2020r.
7. Dyskoteka Walentynkowa 14.02.2020r.
8. Dzień Babci i Dziadka 18.01 - przedszkole
22.01 - odział przedszkolny
29.01 - kl. I,II,III
9.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2020r. 
 10.  Szkolny Dzień Wiosny  21.03.2020 r.
11 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 30.04.2020r.
12 Dzień Języków Obcych 11.05.2020r.
13 Dzień Rodzica - spotkania klasowe przedszkole, kl. I-III
14. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2020 r.
15 Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII  25.06.2020 r. 
16. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 26.06.2020 r. 
17. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
10.01.2020 r.
wg potrzeb
  kiermasz podręczników szkolnych  

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

Podręczniki 2020/21

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Gimnazjum

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk