SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZK. 2020/2021


l.p                       Tematyka       Termin                      Odpowiedzialni
1. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2020r. samorząd szkolny
2. Akademia z okazji 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2020r Klasa VIII
p. R. Bukacka
p. B. Stojecka
p. Marzanna Maciejewicz
3. Przyrzeczenie klas I SP  29.10.2020r. Wychowawcy klas I
4. Pasowanie na przedszkolaka 09.11.2020r. Wychowawca grupy 3-latków
5. Apel przedświąteczny 22.12.2020r.. klasy: VI ab
p. Małgorzata Olszta
p. Irena Łydżba-Ludwikowska
6. Wieczór kolędowy - uroczystość środowiskowa 20.01.2021r. klasy: VI ab
p. Małgorzata Olszta
p. Irena Łydżba-Ludwikowska
7. Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka 20-22.01.2021r.  wych. oddziałów przedszk. i naucz. wczesnoszkolnego
8. Zabawa choinkowa Punkt Przedszkolny + Oddział Przedszkolny 27.01.2021r. Wychowawcy
9. Zabawa choinkowa kl. I-III 28.01.2021r. Wychowawcy
10. Dyskoteka karnawałowa dla ucz. kl. IV-VIII 29.01.2021r.. Rada Rodziców
Wychowawcy
11. Dzień Kobiet – apel 08.03.2021r. Samorząd Szkolny
12. Szkolny Konkurs Historyczny maj 2021r. p. B.Stojecka
13. 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30.04.2021r. Klasa VII ab
p. L.Krasoń
p. M. Maciejewicz
p. M.Olszta
p. B.Stojecka
14. Dzień Ziemi 22.04.2021r. kl. IV
p. A. Kusa
p. M.Rudek
15. Tydzień ochrony środowiska VI/2021r. p. A. Kusa
p. B.Widulińska
16. Dzień Języków Obcych 11.05.2021r. Kl. V
p. R. Bukacka
p. M. Łukasińska
p. A. Tręda
p. E. Stefańska
17. Dzień Rodzica kl. O-III maj/czerwiec 2021r. Wychowawcy
18. Dzień Dziecka 01.06.2021r. Rada Rodziców
Wychowawcy
19. Uroczystość zakończenia nauki przez kl. VIII 24.06.2021r. Wychowawca klasy
20. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 25.06.2021r. samorząd szkolny
21. Koncerty muzyczne   wg harmonogramu  roku szkolnego n-le świetlicy, n- le przedmiotów
Za oprawę artystyczną wszystkich imprez i uroczystości (chór, występy wokalne) odpowiada nauczyciel muzyki.

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

l.p                                        Zadania            Termin
                          Organizacja roku szkolnego  
1. rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 01.09.2020r.
2. próbny egzamin ósmokasisty XII  2020r. 
3. zimowa przerwa świąteczna 23 - 31.12.2020r.
4. poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach śródrocznych
5. klasyfikacja śródroczna do 20.01.2021r.
6. zakończenie zajęć w I półroczu 22.01.2021r.
7. ferie zimowe 01-14.02.2021r.
8. rekolekcje wielkopostne według ustaleń władz Kościoła
9. test kompetencji kl.III SP IV 2021
10. egzamin ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- język angielski

25.05.2021r.
26.05.2021r.
27.05.2021r.
11. wiosenna przerwa świąteczna 01-06.04.2021r.
12.  dodatkowy termin sprawdzianu ósmoklasisty
- j. polski
- matematyka
- j. angielski

16.06.2021r.
17.06.2021r.
18.06.2021r.
13.  poinformowanie uczniów i rodziców o planowanych ocenach rocznych do 28.05.2021 r. 
14. klasyfikacja końcoworoczna do 18.06.2021r.
15. zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25.06.2021r.
16. ferie letnie 26.06 - 31.08.2021r.
                                  spotkania z rodzicami
1. wywiadówka ogólnoszkolna (śródroczna) 18.11. 2020r, 21.04.2021r.
2. wywiadówka ogólnoszkolna (półroczna) 25.01.2021r.
3. wywiadówki klasowe w zależności od bieżących potrzeb wychowawców
4. zebrania Rad Rodziców X /2020r, I, IV 2021r.
                              posiedzenia Rady Pedagogicznej
1. rozpoczynająca rok szkolny 27.08.2020r.
2. klasyfikacyjne śródroczna 21.01.2021r.
3. klasyfikacyjne końcoworoczna 21.06.2021r.
4. podsumowująca pracę szkoły 02.07.2021r.
5. bieżące według potrzeby
6. szkoleniowe XII 2020r, V 2021r.
                                 uroczystości i imprezy szkolne
1. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2020r.
2. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13.10.2020r.
3. Akademia z okazji 102. rocznicy Odzyskania Niepodległości 10.11.2020r.
4. Przyrzeczenie klas I SP  29.10.2020r.
5. Pasowanie na przedszkolaka 29.11.2020r.
6. Apel przedświateczny 22.12.2020r.
7. Wieczór Kolędowy 10.01.2021r.
8. Dzień Babci i Dziadka 20.01 - przedszkole
21.01 - odział przedszkolny
22.01 - kl. I,II,III
9. Zabawa choinkowa PP + „O” 27.01.2021r.
10. Zabawa choinkowa kl. I-III 28.01.2021r.
11. Dyskoteka karnawałowa kl. IV-VIII 29.01.2021r.
12.  Dzień Kobiet -apel 08.03.2021r. 
13.  Dzień Ochrony Środowiska  22.04.2021r.
14. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja- apel 30.04.2021r.
15. Dzień Języków Obcych 11.05.2021r.
16. Dzień Rodzica - spotkania klasowe maj/czerwiec Przedszkole ,
„O”, kl. I-III
17. Dzień Dziecka oraz imprezy towarzyszące 01.06.2021r.
18. Uroczystość zakonczenia nauki przez kl. VIII  24.06.2021r. 
19. Uroczystość zakonczenia roku szkolnego przez pozostałe klasy 25.06.2021r. 
20. Apele ogólnoszkolne
- podsumowujące I półrocze
- bieżące
22.01.2021 r.
wg potrzeb
   


BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Podręczniki 2020/21

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Gimnazjum

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk