SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?

Publiczne Gimnazjum w Ręcznie zostało powołane jako jednostka oświatowa z dniem 25.03.1999r. przez Radę Gminy w Ręcznie i zlokalizowane w dobudowanym w 1980r. prawym skrzydle budynku Szkoły Podstawowej. Obowiązki dyrektora Gimnazjum, a od roku 2004 dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego pełni mgr inż. Józef Korpas.

Do naszej szkoły uczęszcza 170 uczniów, kształcących się w 6 oddziałach. Do ich dyspozycji jest świetlica szkolna, pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym, sala gimnastyczna, siłownia z nowoczesnym sprzętem oraz biblioteka z pracownią multimedialną, powstałą dzięki realizacji projektu MENiS "Internetowe Centra Multimedialne w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Pracownia została wyposażona w komputery z dostępem do Internetu i urządzenie wielofunkcyjne. Biblioteka jako interdyscyplinarna pracownia wspomaga realizowanie zadał dydaktyczno - wychowawczych szkoły, rozwój, zainteresowania i potrzeby uczniów oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli. Szkoła umożliwia również kształcenie umiejętności dziennikarskich poprzez redagowanie gazetki pt. "Echo szkoły" oraz zaangażowanie w działalność szkolnego radiowęzła. Młodzież zainteresowana sportem i zdrowym trybem życia może uczestniczyć w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego oraz szkolnego klubu PTSM, który organizuje rajdy, wycieczki i obozy. Nasi uczniowie mogą również poszerzać swoją wiedzę dzięki różnorodnym kołom zainteresowań, z powodzeniem biorą udział w konkursach przedmiotowych
i innych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, osiągając wysokie lokaty.

Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie kształcenia, do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie. Wychowujemy w duchu patriotyzmu, szacunku dla innych, stwarzając optymalne warunki do rozwoju osobowości młodego człowieka.

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Podręczniki 2021/22

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Gimnazjum

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk