SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Lidia Krasoń

Dzień tygodnia Godzina
poniedziałek
11:00 - 14:00
(3h)

wtorek
11:30 - 13:30
(2h)
środa

11:00 - 13:30
(2,5h)
czwartek

11:00 - 13:30
(2,5h)
piątek
11:30 - 12:30
(1h)


Zakres obowiązków nauczyciela – logopedy
w Szkole Podstawowej w Ręcznie

Zakres czynności wynikający ze stanowiska pracy:

I. Do zadań logopedy szkolnego należy, w szczególności:
- przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
- diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej;
- monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci;
- prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców uczniów objętych terapia logopedyczną w zakresie stymulacji rozwoju mowy dziecka i eliminowanie jej zaburzeń;
- obserwacja i ocena postępów dziecka;
- systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
- tworzenie programów w zakresie pomocy logopedycznej z dzieckiem;
- dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystanie pomocy już istniejących, przygotowanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem;
- współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami, rodzicami i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie organizowania pomocy logopedycznej dzieciom;

II W celu realizacji zadań logopeda powinien:
- posiadać plan pracy z uczniami na zajęciach terapii logopedycznej;
- zapewnić tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim rodziców uczniów objętych terapia logopedyczną;
- prowadzić następującą dokumentację:
Dziennik pracy logopedy szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności;
teczkę zawierającą dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

III Logopeda odpowiedzialny jest za:
- otoczenie dzieci właściwą opieką, czuwanie nad ich bezpieczeństwem;
- terminowe i systematyczne prowadzenie swojej pracy z dziećmi;
- prowadzenie diagnozy osiągnięć dzieci oraz wspieranie ich indywidualnego rozwoju zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi;
- prawidłowa organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych i prowadzenie dokumentacji logopedy;
- powierzone mienie materialne szkoły;

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Bezpieczny Internet

sieciaki

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk