SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


Aktualizacja od 6 do 8 kwietnia 2020r.

06.04 -08.04 kl.7


Język polski

I. Forma wypowiedzi pisemnej – rozprawka.
/ utrwalenie wiedzy na temat budowy rozprawki, przypomnienie słownictwa – podręcznik str. 224/
Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: s.227 ćw. 6 i 8;
Pracuj z zeszytem ćwiczeń, pod tematem rozprawka znajdziesz zestaw zadań, które kształtują umiejętność argumentacji swojego zdania, popieranie argumentów przykładami z literatury i redagowanie rozprawki .

II. Czytamy „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa; jeśli nie masz książki, korzystaj z audiobooka, obejrzyj film, obszerne fragmenty tego tekstu znajdziesz w naszym podręczniku str. 248-251.
Czytając, zwróć uwagę na następujące zagadnienia:
1. Sens życia według Ebenezera Scrooge’a. 2.Przemiana bohatera pod wpływem świąt.
3.Realizm i fantastyka w opowiadaniu.

Dzień dobry! Przedstawione wcześniej zagadnienia do realizacji od 25.03.2020 do 1.04.2020 rozpisałam teraz na poszczególne tematy. Na pewno przeczytaliście już „Opowieść wigilijną” lub/i obejrzeliście film zrealizowany na podstawie lektury oraz wykonaliście zadanie 2 str. 251; /zadania z 25.03.2020r./

26.03.2020

Temat: Twórca i jego czasy – Charles Dickens.

1.przeczytaj biografię Dickensa /podręcznik str. 246/

2.odszukaj fragment, który mówi o przyczynach napisania „Opowieści wigilijnej”,

3.zredaguj notatkę, zapisz ją w zeszycie.

27.03.2020

Temat: Czym się kieruje w życiu Ebenezer Scrooge? – bohater „Opowieści wigilijnej”.

Pracuj z tekstem lektury lub odszukaj w podręczniku fragment str. 248.

1.wypisz wartości, jakimi kierował się w życiu Scrooge – wykonaj zadanie 6 str.252;

2.uzupełnij zdanie: Dla mnie najważniejszą wartością jest…..   /uzasadnij swoją wypowiedź, zapisz ją w zeszycie/;

30.03.2020

Temat: Opis przeżyć wewnętrznych bohatera lektury.

1.odszukaj w tekście fragment opisujący emocje i przeżycia Scrooge’a;

2.przypomnij sobie, jak redagujemy opis przeżyć wewnętrznych / poprzednie rozdziały podręcznika/

3.następnie wykonaj ćw. 11 str. 252 /opis uczuć/ ; /zadanie będzie oceniane/

4.zredaguj ogłoszenie – ćw. 12 str. 252.

31.03.2020

Temat: Przemiana bohatera „Opowieści wigilijnej”

Pracuj z tekstem lektury lub odszukaj fragment w podręczniku s.248

1.wykonaj ze str. 252 ćwiczenia 4;/ jaki stosunek do świąt miał E. Scrooge na początku opowiadania/;2. wykonaj ćw. 5 /opisz Święta Bożego Narodzenia z przeszłości bohatera/.

1.04.2020

Temat: Przemiana bohatera „Opowieści wigilijnej” – ciąg dalszy.

1.odszukaj w tekście lektury fragmenty dotyczące wizyty ostatniego ducha w domu Scrooge’a, następnie wykonaj ćwiczenie 9 str. 252 /podręcznik/;
2. wynotuj przykłady zachowań i decyzji Scrooge’a, które pokazują jego wewnętrzną przemianę.

Jeżeli masz pytania związane z realizacją wskazanych przeze mnie zadań, kontaktuj się telefonicznie 668 220 850 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2.04.2020r.

Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.

 1. połącz kilka zdań pojedynczych w jedno długie wypowiedzenie – wykonaj ćwiczenie na rozgrzewkę podręcznik s.232, zapisz je w zeszycie;
 2. przeczytaj dokładnie wiadomość o tym, jak zbudowane jest wypowiedzenie wielokrotnie złożone;
 3. odszukaj w tekście wypowiedzenie wielokrotnie złożone, podziel je na zdania składowe – wykonaj ćw.2a s.233;
 4. zapoznaj się z zasadami interpunkcyjnymi w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych – podręcznik s.233; wykonaj ćw. 5 s.233.

3.04.2020r.

Temat: o wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym – ćwiczenia gramatyczne.

 1. W zeszycie ćwiczeń str. 42-45 wykonaj ćw. 1 i 2 s.42; ćw. 5 i 6 s.44; /ćw.5 i 6 będzie oceniane/

 

6.04.2020r.

Temat: Jak trafnie przekazać informację? - mowa niezależna i zależna.

 1. Zapoznaj się z definicją mowy zależnej i niezależnej – podręcznik str. 235;
 2. Uzupełnij dialog odpowiednimi znakami np. dwukropek:, myślnik-, kropka., znak pytania?, przecinek,;

wykonaj ćw. 3 s.236;

 1. Przekształć mowę niezależną na zależną:

Przykład: - Nie mogę się rozerwać! – powiedziała Magda.

                Magda powiedziała, że nie może być w kilku miejscach jednocześnie.

- Muszę przeczytać lekturę – zdecydowanym głosem powiedział Adam.

…………………………………………………………………………….

- Kiedy się spotkamy? – zapytał mnie Karol.

…………………………………………………………………………………

7.04.2020r.

Temat: Stosowanie mowy zależnej i niezależnej w rozmowie – ćwiczenia gramatyczne.

 1. W zeszycie ćwiczeń str.46 – 49 wykonaj ćw. 2 s.46; ćw. 3s. 47; ćw.5 s.48.

8.04.2020r.

Temat: Zasady cytowania cudzych tekstów.

 1. Poznaj znaczenie słów: cytat, prawa autorskie, plagiat – podręcznik str. 238;
 2. Zapoznaj się z zasadami cytowania cudzych tekstów s. 239; spróbuj wykonać ćw.1 s.239;
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw.4 s.83.

Prace podlegające ocenie należy przesyłać do sprawdzenia - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.668 220 850Język angielski

Materiał do zrealizowania dla uczniów od 26.03.2020r.
Proszę wykonać następujące zadania:
26.03.-Home sweet home.Vocabulary exercises
Ćw.A, C, D, F, str. 78 podręcznik
Ćw.A,B,C,D str.59/60 zeszyt ćwiczeń
Kontakt i konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Messenger,

27.03.-My dream house.
Ćw.H,J,K str.79 podręcznik
Proszę napisać pracę i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., What’s your dream house like? What does it look like?
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Messenger,

Proszę wykonać następujące zadania:
31.03-Formy dzierżawcze.Powtórzenie.
https://www.youtube.com/watch?v=1WCiBzYwTk4,
https://www.youtube.com/watch?v=b3fO38iihRE,
Ćwiczenia-H,I,J,K,L,M str. 81 podręcznik (w zeszycie)
Ćwiczenia-D,E,F str.61/62 ćwiczenia

02.04-Speaking exercises.
Ćwiczenia-A,B,C str.83 podręcznik (w zeszycie)
Describe your room- praca

03.04-Writing: a note
Ćwiczenia-A,B,C,D,E str.84 podręcznik (w zeszycie)
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Messenger,
Sposoby monitorowania wiedzy i postępu w nauce:praca pisemna, testy online-padlet, kahoot, quizzlet, google forms.
Sposoby monitorowania wiedzy i postępu w nauce:praca pisemna, testy online-padlet, kahoot, quizzlet, google forms.

Historia
od  23.03
Temat:I wojna światowa na ziemiach polskich.
Przeczytajcie temat, nauczcie się go opowiadać oraz napiszcie w zeszycie odpowiedzi na 1,2 i 3 ze strony 174.Przeanalizujcie mapkę na stronie 171.Przeczytajcie tekst źródłowy na stronie 172 i napiszcie odpowiedź na pytania 1,2 i 3.

Temat:Rewolucje w Rosji.
Przeczytajcie temat, nauczcie się go opowiadać i napiszcie odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 ze strony 179.Przanalizujcie mapkę na stronie 178 i tekst źródłowy na stronie 177 i napiszcie w zeszycie odpowiedź na 1 i 2 pytanie pod tym tekstem.
Drodzy uczniowie - moje dane kontaktowe to nr telefonu 798 851 871 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Swoje pracę możecie wysyłać za pomocą zdjęcia lub e-maila. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

31.03.2020
Temat:Sprawa polska w czasie I wojny światowej.

Proszę przeczytajcie temat, zapoznajcie się ze zdjęciami i tekstami źródłowymi. Napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie 1 ze strony 183 oraz na 1 i 2 pytanie pod tekstem źródłowym że strony 182.
Odpoiwiedzi przesylajcie na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr telefonu 798 851 871 (zdjęcia).

02.04.2020
Temat:Podsumowanie wiadomości - I wojna światowa.
Przeczytajcie wiadomości z podsumowania na stronie 184 i 185 oraz daty, które są poniżej. Utrwalcie sobie te informacje i daty.

07.04.2020 będzie sprawdzian z pytań na stronie 186 i dat ze strony 184 i 185.

FIZYKA 

Temat: Temperatura a energia.(23.03)
Przeczytaj tekst ze str.163,164,165,166, następnie przepisz podsumowania z str.166. Teraz odpowiedz ustnie lub pisemnie na pytania str.167.
Temat:Temperatury niskie i wysokie.(26.03) 
Wykonaj doświadczenia z str.167 . W zeszycie zapisz wnioski z tych doświadczeń i wyślijcie na podany e-mail.
TEMAT:Ciepło właściwe. (30.03 , 2.04)
Przeczytaj tekst od str.168 do 175.Przepisz podsumowanie z str.271 oraz przekształcenia
m= E:(c x t) i t= E:(m x c) , zapoznaj się z tablicom nr.3 str 28.
Pamiętaj że zmiana temperatury to róznica temperatury końcowej i temperatury początkowej
czyli t=tk-tp. Następnie rozwiąż zadania 1,2,3 str.171 i zachęcam do zrobiania dodatkowych
zadań z zbioru zadań.
TEMAT:Przewodnictwo cieplne. (6.04)
Przeczytaj tekst str.176-178. Przepisz podsumowanie str.178. Zachęcam do wykonania prostych
doświadczeń, które są w treści tematu.
UWAGA:Uczniowie, którzy nie przesłali jeszcze wyników doświadczeń z energii wewnętrznej, proszeni są o szybkie przesłanie,doświadczenia są oceniane.Dla lepszego zrozumenia tematów skorzystaj z materiałów
z strony epodręczniki.pl
Zdrowych i wesołych świąt.
Drodzy rodzice i uczniowie jeśli macie pytania możecie się ze mną skontaktować pod e-mailem " Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." lub telefonicznie 695-955-611 . Z pozdrowieniami R.Purgał

Matematyka 
Temat:Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach.(24.03) 
Wykonaj zadania 8 i 9 str.258 oraz z zadania 10.str 259.
Temat: Potęgowanie potęgi.(25.03 i 26.03) 
Proszę o przepisanie wzoru str.229 i wykonać zadania 1,2,3,4 str. str.229. W kolejnym dniu zadania 5,6,7,8 str.230.
Temat:Potęgowanie iloczynu i ilorazu.(27.03) 
Proszę o przepisanie wzorów str.231 i wykonać zadanie 1,2 i 3 str.232.
Nauczcie się wszystkich wzorów, w przyszłym tygodniu sprawdzimy wasze umiejętności.
TEMAT: Działania na potęgach. (31.03 , 1.04, 2.04 )
Przepisz wzory z str. 233 i nazwij je. Przeanalizuj przykłady ze str.233.
Wykonaj następujące zadania 1,2,4,5,6 str.234. Następnie zad.7,8,13 str.225-
rozwiązania tych zadań prześlij na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 3.04.

TEMAT:Notacja wykładnicza. (3.04)
Napisz co to jest notacja wykładnicza.(str.237).Wykonaj zadanie 1,2 str.238.

TEMAT:Notacja wykładnicza.(cd.) (7.04, 8.04)
Przeczytaj i przepisz tekst z ramki str.240 i 241. Przeanalizuj przykłady
z str.241 i 242.Wykonaj zadania 1,2,3,4 str.242 oraz sprawdź czy umiesz.
Pracuj systematycznie i równomiernie. Pamiętaj, że możesz korzystać z epodręczników.

Drodzy rodzice i uczniowie jeśli macie pytania możecie się ze mną skontaktować pod e-mailem " Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." lub telefonicznie 695-955-611 . Z pozdrowieniami R.Purgał 


Biologia

23.03.2020-27.03.2020

Rozwój człowieka - od narodzin do starości.
Skorzystaj z podręcznika str.230 i strony internetowej: epodreczniki.pl
Pod tematem lekcji wypisz etapy życia człowieka oraz pisemnie wykonaj zadanie 6 str.234
4.Higiena i choroby układu rozrodczego
Skorzystaj z podręcznika str.235 i strony internetowej: epodreczniki.pl
Pod tematem lekcji wypisz sposoby zapobiegania chorobom układu rozrodczego.

30.03.2020

W zeszycie napiszcie sobie temat lekcji i datę

Lekcja .Planowanie rodziny

Poznamy metody planowania rodziny

Skorzystaj z podręcznika i e-podreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-zenskiego-ukladu-rozrodczego/DhrkqYE2U

Pod tematem lekcji pisemnie wykonaj zadanie 5 str.240 – pracę prześlij na adres mailowy.

01.04.2020

Lekcja .Rozmnażanie i rozwój człowieka – powtórzenie wiadomości.

Na lekcji przypomnimy sobie wiadomości o układzie rozrodczym

Skorzystaj z podręcznika

Pod tematem lekcji pisemnie wykonaj zadania str.242

https://wordwall.net/pl/resource/794114/uk%C5%82ad-rozrodczy

Kontakt z uczniami i rodzicami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WDŻ
25.03.2020

Witam Was

Temat zajęć: Dojrzewanie – rozwój fizyczny.

Dołączam link do filmu na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

01.04.2020

Moi drodzy w tym trudnym czasie, pozostając w domu spędzamy bardzo dużo czasu korzystając z Internetu. Bardzo Was proszę korzystajcie z niego z rozsądkiem. Wykorzystujcie nowe technologie do nauki i rozwijania zainteresowań. Nie zapominajcie o innych możliwościach spędzania czasu wolnego, np. dobra książka, gry planszowe.

Temat zajęć: Bezpieczeństwo w sieci.

Film znajdziecie na youtube wpisując tytuł:

 1. 1. Gdzie jest Mimi?

https://www.youtube.com/watch?v=7ci0dO3r6TU

Z rodzeństwem lub rodzicami zagrajcie w grę planszową. Udanej zabawy!

Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geografia
www.quizlet.com
Link dołączenia do klasy - https://quizlet.com/join/PFWEVS3EQ
16 marca
Temat: Zmiany w polskim przemyśle
18 marca
Temat: Energetyka w Polsce
23 marca
Temat: Gospodarka morska
25 marca
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: "Rolnictwo i przemysł Polski"

30 marca 2020 r.
Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: "Rolnictwo i przemysł Polski"
Sprawdź się - podręcznik str. 146

1 kwietnia 2020 r.
Temat: Czy odnawialne źródła energii to nasza przyszłość?
Wykonaj projekt (ręcznie) na temat: Czy odnawialne źródła energii to nasza przyszłość?
do 8 kwietnia 2020 r.
Zdjęcie pracy proszę przesłać na Messenger.

6 kwietnia 2020 r.
Temat: Usługi w Polsce. Transport lądowy
Materiał do zajęć wraz z ćwiczeniami:
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-uslug-w-polsce/DOY6bBRPa

8 kwietnia 2020 r.
Temat: Transport wodny i lotniczy w Polsce. Łączność
Materiał do zajęć wraz z ćwiczeniami:
https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-transportu-powietrznego-i-wodnego-w-polsce/D2aOid9ur

www.quizlet.com - https://quizlet.com/join/PFWEVS3EQ

Zapraszam wszystkich uczniów klas V-VIII na stronę www.quizlet.com, na której zamieszczam i aktualizuje materiały pomocne w nauce dla uczniów oraz testy wiedzy.
Formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z uczniami i rodzicami:
- aplikacja Messenger
- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- konsultacje on-line za pomocą aplikacji Discord
Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy oraz postępu w nauce:
- testy wiedzy na stronach internetowych: www.quizlet.com, www.wordwall.net
- prace wytwórcze, projekty, rysunki, schematy - zdjęcia na Messenger
- referaty, prezentacje - adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chemia

1. Uczniowie utrwalają materiał na sprawdzian zgodnie z zagadnieniami podanymi w zeszycie przedmiotowy.
2. Rozwiązują zadania zamieszczone na karcie pracy.
3. Utrwalają wiadomości o właściwościach wody i jej roli w przyrodzie.
4. Opracowują w zeszycie przedmiotowym zagadnienia dotyczące budowy (wzór: sumaryczny, strukturalny, elektronowy kropkowy, jakie wiązanie występuje w cząsteczce wody?) woda jako rozpuszczalnik, jakie substancje są rozpuszczalne w wodzie (doświadczenie strona 165 w podręczniku), co to jest dipol, emulsja, biegun dodatni i biegun ujemny. Analizuje doświadczenie na stronie 168 w podręczniku dotyczące szybkości rozpuszczania się substancji w wodzie.
5. Rozwiązuje zadania w ćwiczeniówce z tematów: Woda właściwości i rola w przyrodzie. Woda jako rozpuszczalnik.

KARTA PRACA
Zadanie 1. Do podanych wzorów sumaryczne cząsteczek CO2, H2O, O2, H2S, NH3, HCl zaprojektuj ich modele korzystając z niżej zamieszczonych modeli poszczególnych atomów.

Zadanie 2. Napisz wzory sumaryczne związków o podanych nazwach:
a) tlenek cyny(II); c) bromek potasu; e) siarczek wapnia
……………………………………………………………………………………
b) siarczek glinu; d) chlorek żelaza(III) f) jodek ołowiu(II)
……………………………………………………………………………………

Zadanie 3. Podaj nazwy związków chemicznych o poniższych wzorach:
a) Cr2S3 ……………………………………………………………
b) N2O………………………………………………………………
c) AlBr3……………………………………………………………..
d) NaCl………………………………………………………………
e) BaI2……………………………………………………………….
Zadanie 4. Ustal wzory sumaryczne, strukturalne i nazwy związków chemicznych składających się z podanych pierwiastków chemicznych ( cyfry w nawiasach oznaczają wartościowość pierwiastków chemicznych).
a) N(V) i O(II) d) Fe(II) i S(II) g) Fe(II) i Cl(I)
…………………………………………………………………………………………………
b) Cu(I) i S(II) e) Fe(III) i S(II) h) Cu(II) i S(II)

………………………………………………………………………………………………….
c) MG(II) i Cl(I) f) SN(IV) i O(II) g) Zn(II) i O(II)
………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 5. Określ liczbę i rodzaj atomów we wzorach i symbolach chemicznych.
H2SO4…………………………………………………………………………………….
5 Fe………………………………………………………………………………………
2 NaCl……………………………………………………………………………………..
2 HNO3……………………………………………………………………………………
3 Zn……………………………………………………………………………………….
PbO2………………………………………………………………………………………………………..
3 PbO2…………………………………………………………………………………….
CO2……………………………………………………………………………………….
4 K ………………………………………………………………………………………..
3 SO3……………………………………………………………………………………..
4 CrO3…………………………………………………………………………………...
2N2O5………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 6. Podaj łączną liczbę atomów pierwiastków chemicznych w podanych wzorach związków chemicznych.
NH4Cl……………………………………………………………………………
PbSO4……………………………………………………………………………
Al.(NO3)2……………………………………………………………………….
Cu2O…………………………………………………………………………….
MgSO3………………………………………………………………………….
C6H12O6………………………………………………………………………..
HClO4……………………………………………………………………………
H3BO3……………………………………………………………………
Na2SO4………………………………………………………………….
NaCl…………………………………………………………………….
Ca(OH)2………………………………………………………………………………..
Zadanie 7. Określ wartościowość pierwiastków chemicznych w związkach i napisz nazwy.
a) NaCl …………………………….

b) Fe2O3……………………………

c) Na2S……………………………

d) CO2………………………………

e) SO3……………………………….

f) MgCl2…………………………………

Chemia VII,31.03.2020 r.

Temat lekcji: WODA JAKO ROZPUSZCZALNIK

 1. Proszę o skorzystanie ze stron:

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-wodne---podsumowanie/DUkCo4P3n

 1. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.165-169. Zwróć szczególną uwagę na budowę cząsteczki wody i doświadczenia:25 i 26.

 2. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym z niżej zamieszczonych treści.

 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 6,7 str. 87, 8,9 str. 88.
Chemia  31.03.2020 r.

Temat lekcji: RODZAJE ROZTWORÓW

 1. Proszę o skorzystanie ze stron:

https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-wodne---podsumowanie/DUkCo4P3n

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

https://www.youtube.com/watch?v=6coAX-aWplc

https://www.youtube.com/watch?v=6coAX-aWplc

https://www.youtube.com/watch?v=TVSw-VMo2ZY

 1. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.170-175.

 2. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania: 12,13,14 str. 90, 15,16,17.18 str. 91.

 4. Proszę o wykonanie doświadczenie zamieszczonego na karcie pracy.

 5. Dla dociekliwych:https://www.e-korepetycje.net/artykuly/doswiadczenia-biologiczne

 6. Wykonaj doświadczenia:
  Cel doświadczenia: porównywanie właściwości mieszanin powstałych przez zmieszanie z wodą: soli kuchennej, cukru, mleka, kredy, siarki, żelatyny, piasku.
  Sprzęt laboratoryjny: słoiki jako zlewki, mieszadło może być łyżeczka
  Odczynniki: sól kuchenna, cukier, żelatyna, kreda/mąka pszenna, piasek, siarka, mleko.
  Obserwacje: W pierwszych trzech zlewkach otrzymaliśmy mieszaniny jednorodne,
  a w pozostałych zlewkach mieszaniny niejednorodne. W zlewce z żelatyną substancję można wyróżnić, jest ona jakby „zawieszona” w wodzie. W zlewce z piaskiem, siarką, kredą/mąką pszenną, substancje są wyraźnie widoczne, opadły na dno naczynia.
  Wniosek: W pierwszych trzech zlewkach otrzymaliśmy roztwór właściwy, a pozostałych roztwory niewłaściwe.

  KARTA PRACY NR1

Jak wyhodować kryształy?

Materiały do wykonania doświadczenia: słoiki 250 ml, 330 ml, woda (150-200ml), sól, krótki patyczek lub ołówek, kosmata nitka (wełna).

Wykonanie doświadczenia:

Przygotuj roztwór nasycony soli kuchennej: do wody dodawać sól wytrwale mieszają, wodę należy dobrze podgrzać, aby ułatwić rozpuszczanie soli. Jeżeli mimo mieszania sól już nie będzie chciała się rozpuścić to świadczy to, że otrzymałeś już roztwór nasycony. Otrzymaną solankę przelej do słoika do ¾ jego wysokości. Do patyczka przywiąż sznurek jak najbardziej kosmaty. Patyczek połóż na słoiku tak aby nitka dotykała dna słoika. Odstaw słoik w ustronne miejsce. Potrzebna Ci teraz będzie cierpliwość, ponieważ woda będzie parowała ze słoika, a sól będzie ulegała krystalizacji i będzie osadzała się na nitce i ściankach słoika.

Pamiętaj!!!

Im dłużej będzie przebiegał proce parowania i krystalizacji, tym większe będą kryształy soli.

Polecam zatem wybrać rozważnie miejsce, w którym będzie stała hodowla, nie musi być szczególnie jasne (ponieważ dostęp światła nie wpływa na przebieg krystalizacji, ułatwia jednak obserwację), ani zbyt ciepłe, ponieważ wtedy krystalizacja przebiega szybko, a kryształy są małe.

W czasie wykonywania doświadczenia wykonuj zdjęcia pojawiania się kryształów sporządź notatkę wg niżej zamieszczonego wzoru.

Cel doświadczenia…………………………………………………………………………….

Data rozpoczęcia i zakończenia doświadczenia (czas trwania obserwacji)……………………

Opis przebiegu doświadczenia ( w tym miejscu opisz co i jak zrobiłeś, co wykorzystałeś do doświadczenia i co uzyskałeś)…………………………………………………………………

Wnioski (zapisz tu, czego dowiedziałeś się wykonując tego typu doświadczenie)…………….

Notatkę możesz wzbogacić rysunkiem, zdjęciem.

Po zakończeniu wykonania eksperymentu słoik przynieś do szkoły i pokaż w klasie z załączonym do niego opisem. Powinieneś samodzielnie opowiedzieć o Twoim doświadczeniu. Możesz wykonać opis przy użyciu komputera ale nie jest to konieczne. Opis powinien być krótki i rzeczowy.

Chemia, klasa VII 02.04.2020 r.

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

 1. Utrwal informację wykonując kartę pracy 1.
 2. Proszę o skorzystanie ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji---zadania/Da8hCLbM7

Obejrzyj filmiki przed rozwiązywaniem zadań:

https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

https://www.youtube.com/watch?v=E3PGhMWIuTA

 1. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.177-183.
 2. Wykonaj notatkę w zeszycie przedmiotowym.

Proszę wykonać zadania z podręcznika 1-3 str. 183 oraz zadanie 10-14 ze strony https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji---zadania/Da8hCLbM7

ZAGADNIENIA DO TEMATU:

Rozpuszczalność - określa maksymalną ilość substancji, jaka może rozpuścić się w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem

Krzywa rozpuszczalności - wykres przedstawiający zależność rozpuszczalności danej substancji od temperatury

Roztwór nasycony - roztwór, który w danej temperaturze zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej, a dodana kolejna do niej porcja substancji nie ulega rozpuszczeniu

Roztwór nienasycony - roztwór, który w danej temperaturze nie zawiera maksymalnej ilości substancji rozpuszczonej i w którym można rozpuścić dodatkową porcję tej substancji

Roztwór rozcieńczony - roztwór, który zawiera co najmniej kilkakrotnie mniej substancji rozpuszczonej niż roztwór stężony

Roztwór stężony - roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest taka sama jak w roztworze nasyconym lub niewiele mniejsza

Karta pracy
karta pracy chemia kl.VII


07.04.2020 r. (wtorek).

Temat: Rozpuszczalność rozwiązywanie zadań.

 1. Rozwiąż zadania korzystaj ze schematów rozwiązywania zadań (str. 181 -182) itabeli rozpuszczalności zamieszczonych w podręczniku.
 2. Rozwiązane zadania proszę przesłać na e-mail.

Zadanie1.

Do nasycenia 250 g wody w temperaturze 18oC zużyto 31,25 g substancji. Oblicz rozpuszczalność substancji w tej temperaturze.

Zadanie 2.

Oblicz rozpuszczalność substancji wiedząc, że do nasycenia 350 g wody w temperaturze 20oC zużyto: a) 73,5 g substancji b) 126 g substancji, c) 0,56 g substancji.

Zadanie 3.

W 100 g wody o temperaturze 40C znajduje się…………. azotanu(V) sodu NaNO3. Jest to roztwór ……………….. Jeśli roztwór ten ogrzejemy do temperatury 80C to powstanie roztwór …………………………….. Jeśli roztwór składający się z 100 g wody i 101 g azotanu(v) sodu NaNO3 oziębimy z 30C do 10C to………………………………………………………………. .

Zadanie 4. Oblicz, w jakiej temperaturze rozpuszczono 105g. cukru w 50g tlenku wodoru(wody), jeśli powstał roztwór nasycony.Język niemiecki

Zakres materiału do pracy zdalnej na okres 23- 27 marca 2020r.
1. Trening pisania i czytania ze zrozumieniem Schreiblink, podrecznik Mit links
2. Powtórzenie słownictwa i gramatyki z działu Moja szkoła
Zajęcia odbywają się on- line, klasa ma dostęp do wirtualnej klasy na quizlet.com, materiały do lekcji przesyłane są bezpośrednio uczniom na grupie klasowej.
Kontakt rodziców z nauczycielem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30.03.2020
Temat: Mein Haustier.
Nazwy zwierząt domowych, wyrażanie chęci posiadania zwierzęcia, trening odmiany rzeczownika w bierniku
Materiał nauczania: podręcznik str. 36, zeszyt ćwiczeń str. 46,47, zestaw udostępniony na platformie
Quizlet .
Uczniowie biorą udział w zajęciach on-line, wykonują ćwiczenia i odsyłają nauczycielowi,
3.04.2020
Temat: Der Papagei spricht.
Odmiana czasowników nieregularnych, nazwy kolorów, utrwalanie nazw zwierząt oraz czynności przez nich wykonywanych
Materiał nauczania: podręcznik str. 37, zeszyt ćwiczeń str. 48,49, zestaw udostępniony na platformie
Quizlet .
Uczniowie biorą udział w zajęciach on-line, wykonują ćwiczenia i odsyłają nauczycielowi,

Informatyka
Temat: Programowanie w języku Logo – wprowadzenie. (od 23.03.)

Mam nadzieję, że udało się Wam zainstalować Logomocję (link podałam tydzień temu).
Praca na dziś:
Na stronie http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=164 znajduje się podgląd naszego podręcznika (przejdźcie do strony 157).
Zapoznajemy się z instrukcjami w Logo. Instrukcje znajdziecie również pod linkiem https://logo.oeiizk.waw.pl/materialy/02_slowniczekGrafika.pdf
Zapoznajemy się z filmikiem: https://www.youtube.com/watch?v=pun9UB82DB0
Zadanie 1: Moi Drodzy, spróbujcie narysować podobny domek w Logomocji.
Zadanie 2: W tabelce z instrukcjami (do której link jest powyżej) zamieszczona jest instrukcja powtórz 4 [np 50 pw 90]. Przepiszcie tę instrukcję. Co otrzymaliście? Za pomocą naszego żółwia i instrukcji powtórz możemy rysować różne figury geometryczne.
W Logomocji możemy również tworzyć swoje procedury (w podręczniku na stronie 162 mamy procedurę narysowania ośmiokąta). W linku poniżej znajduje się krok po kroku jak utworzyć procedurę, której wywołanie spowoduje narysowanie prostokąta. Po obejrzeniu filmiku spróbujcie stworzyć taką procedurę.

https://www.youtube.com/watch?v=4WGrN1lLE_Q

Informacja dla Rodziców:
• w razie pytań proszę pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• proszę o przesłanie efektu pracy Państwa dzieci (zadanie1 – domek) na mojego maila, ponieważ będą ocenione (proszę skopiować wszystkie procedury, wkleić do Word oraz zrobić PrintScreen -klawisz PrtSc – z otwartą pracą i wkleić pod procedury w Word; taki dokument proszę przesłać jako załącznik w mail). Czas wykonania pracy: tydzień. Dziękuję za pomoc. Jeżeli będą mieli Państwo pytania, proszę o wiadomość.

Data: 31.03.2020
Temat: Programowanie w języku Logo – cd.
Praca na dziś:
Na stronie http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to-7/#p=164 znajduje się podgląd naszego podręcznika (przejdźcie do strony 162). Tutaj znajduje się temat procedury bez parametrów. Przeczytajcie strony 162-165. Wykonajcie proszę ćw. 6/ 163 – rysowanie jednego ośmiokąta.
Zdefiniowanej procedury możemy użyć w definicji innych procedur. Proszę wykonać ćw. 7/163 (patrz
https://www.youtube.com/watch?v=tLdfEQYeXVE ).
Następnie dla chętnych: proszę zapoznać się z procedurami z parametrami.
Przejdźmy do sytuacji warunkowych.Proszę zrobić ćw, 15/165 ( patrz https://www.youtube.com/watch?v=huwGczu6S9Q).
Osoby, które jeszcze nie przesłały zadania z poprzedniego tygodnia, proszę o niezwłoczne wykonanie tego zadania i przesłanie go na mojego maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plastyka
Przeczytaj o asamblażu tu: https://blogkreatywny.pl/asamblaz-czyli-kolaz-w-3d/
Obejrzyj materiał tu:https://www.mentalfloss.com/article/13046/11-artists-doing-amazing-things-recycled-materials
https://pl.pinterest.com/jsander0159/asambla%C5%BC/
Wykonaj prosty asamblaż z dostępnych ci materiałów.

1. 26.03.2020 Temat: Film jako dziedzina sztuki
-przeczytaj temat ze str.28-33 w podręczniku
-wykonaj do wyboru: ćw.2 lub 3 ze str.33 w podręczniku
Jestem do dyspozycji uczniów i rodziców w razie wątpliwości pod nr telefonu: 795574961

02.04.2020 Happening i performance

 • zapoznaj się z terminami happening i performance za str. 44 i 45 w podręczniku
 • zaplanuj happening lub performance z okazji Dnia Ziemi (przygotuj krótki scenariusz w punktach, pomyśl o rekwizytach i kostiumach)

Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się lub przesyłać prace na podany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Muzyka

W ramach krótkiego powtórzenia z muzyki, proszę o uzupełnienie karty pracy, następnie odesłanie jej na podany adres emeilowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 27.03.2020r. Informacje do wypełnienia karty znajdują się w podręczniku oraz zeszycie do nut. 
Mam nadzieję, że przygotowane ćwiczenia wykonacie z przyjemnością.

Pozdrawiam.
Kurzydlak Emilia.

Karta pracy

Z dziejów muzyki – romantyzm

1. Do podanych zdań wstaw wyrazy kompozytor, brillant, pianista.

W epoce romantyzmu kompozytorzy tworzyli wirtuozowską muzykę w stylu ___________.

Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski _________________ i _________________.

2. Zamaluj kratkę przy właściwym dokończeniu zdania.

Organizowane w XIX wieku spotkania artystów i myślicieli, odbywające się w prywatnych domach, przyczyniły się do powstania

wieczorków literackich. salonów muzycznych.

klubów dyskusyjnych. plenerów malarskich.

3. Zapisz imiona i nazwiska kompozytorów, których dotyczą podane opisy.

Organizator muzycznych spotkań zwanych schubertiadami. _________________________

Wirtuoz skrzypiec posądzany o zawarcie paktu z diabłem. ___________________________

Wybitny kompozytor i krytyk muzyczny, odkrywca talentu Fryderyka Chopina.

____________________________

Twórca słynnego Marsza weselnego. Po latach zapomnienia odkrył na nowo muzykę Jana Sebastiana Bacha. 30.03 – 3.04.2020r.
Temat lekcji : Jazz w muzyce.

Pod tematem lekcji proszę zapisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu poniższą notatkę.

Jednym z pierwszych twórców, któzy włączali elementy jazzu do własnego zasobu środków kompozytorskich był Claude Debussy. Jego liczne wyprawy do paryskich i londyńskich mussichals, gdzie oglądał przedstawienia murzyńskich minstreli, zaowocowały kilkoma oryginalnymi utworami fortepianowymi. Kompozytorzy muzyki lkasycznej i awangardowej często wplatali do swoich utworów elementu jazzu. Utalentowanym twórcą, który nie tylko łączył jazz z muzyką poważną, ake uczynił go wręcz fundamentem kilku swoich utworów symfonicznych o nieprzemijającej wartości gył George Gershwin – amerykański pianista, kompozytor piosenek, muzyki do przedstawień teatralnych i filmów.
Warto posłuchać: George Gershwin „Amerykanin w Paryżu”, „Błękitna rapsodia” do czego zachęcam.
Do końca tygodnia czekam na zaległe karty pracy. W razie pytań proszę o kontakt poprzez adres e – mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez portale społecznościowe. Każdy uczeń otrzyma informację zwrotną dotyczącą swojej pracy. Proszę pamiętać o podpisywaniu swoich prac. Wypełnione karty pracy proszę przesyłać na podany adres. Przypominam o konieczności systematycznego uzupełniania zeszytu do nut, po powrocie do szkoły zeszyty będą spawdzone i ocenione.
Pozdrawiam.
Kurzydlak Emilia

 6.04 – 8.04.2020r.

Kochani! Na początek bardzo dziękuję za udaną współpracę. Cieszę się, że notatki pobieracie i uzupełniacie systematycznie w zeszytach. Karty pracy prawie wszystkie zostały wypełnione bardzo dobrze i wysłane na podany adres e-mailowy. Przypominam, (dla tych, którzy jeszcze nie odesłali kart pracy), iż adres e - mailowy uległ zmianie, tj. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie pytania oraz karty pracy od 6.04.2020r. proszę kierować pod wskazany adres.

Pozdrawiam.

Kurzydlak Emilia

Temat lekcji : Polska muzyka współczesna.

            Pod tematem lekcji proszę zapisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu poniższą notatkę.

W połowie XX w. niektórzy twórcy pozostawali wierni tradycjom i nadal komponowali sonaty, symfonie, koncerty na tradycyjne instrumenty i zespoły. W Polsce po II wojnie światowej, zgodnie z polityką kulturalną państwa socjalistycznego, powstawało też dużo kompozycji opartych na motywach ludowych. Przykładem mogą być niektóre kompozycje Grażyny Bacewicz oraz „Koncerty na orkiestrę” Witolda Lutosławskiego. Jednak wielu kompozytorów eksperymentowało poszukując nowego, włąsnego języka muzycznego. Tworzono nowe skale muzyczne, oryginalne sposoby komponowania ( np. aleatoryzm kontrolowany, czyli zastosowanie przypadkowych zestawień dźwięków w utworach Witolda Lutosławskiego). Wymyślano nowe, nieraz zaskakujące sposoby na wydobycie dźwięku. Oprócz śpiewania stosowano szept, pisk, krzyk. Na instrumentach grano w nietypowy sposób: stukano w pudła skrzypiec, pocierano struny fortepianu, z instrumentów dętych wydawano gwizdy i pomruki. Jednocześnie coraz większe zastosowanie znajdowały w komponowaniu urządzenia elektroniczne i oprogramowania komputera.

            W podręczniku na stronach 91-93 znajdują się informacje dotyczące współczesnych kompozytorów, proszę o przeczytanie i zapoznanie się z tymi informacjami.WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLAS V-VII

Kochani uczniowie, lekcja wychowania fizycznego w domu to trudna sprawa, ale do wykonania. Kondycja fizyczna jest niezbędna dla naszego ciała i umysłu, dlatego starajcie się ćwiczyć przynajmniej 30 minut dziennie.

Na początek wykonajcie samodzielnie rozgrzewkę, tak jak robimy na lekcji – rozgrzejcie wszystkie partie mięśni. Następnie wykonajcie 5 dowolnych ćwiczeń po 10 powtórzeń z tabelki: https://www.getall.pl/getemail/l.php?id=70453&mid=91985&type=2&subid=18550965&titleid=&l=aHR0cHM6Ly9iZXR0ZXJ3YXkuY29tLnBsL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIwLzAzL0JBWkEtNTAtQ8yBV0lDWkVOzIEueGxzeA

Przesyłam również alternatywną formę ćwiczeń „Lekcje WF w domu. Zagraj i ćwicz.”

Link: https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/

Dla grupy chłopców mam dodatkowe wyzwanie: Ćwiczcie minimum 10 min dziennie. 5min elementy piłkarskie/ 5 min elementy motoryczne

Link:https://coerver.pl/wp-content/uploads/2020/03/COERVER-Home-Booklet.pdf

Nie zapominajcie o zdrowym odżywianiu. Jedzcie dużo owoców i warzyw.

KLASA VII
30.03.2020 Temat: Edukacja zdrowotna – Poznajemy negatywne skutki stresu.
Proszę o napisanie krótkiej pracy na dany temat i przesłanie jej na Messenger lub na maila do dnia 06.04.2020.
01.04.2020 Temat: Ćwiczenia wzmacniające różne partii mięśni.
Wykonajcie 10-minutową rozgrzewkę, następnie wykonajcie 5 dowolnych ćwiczeń po 10 powtórzeń z tabelki: https://tiny.pl/t3n3q
02.04.2020 Temat: Doskonalimy przyjęcia i podania piłki sposobem oburącz górnym i dolnym.
Wykonajcie 10- minutową rozgrzewkę (5min ćwiczenia w truchcie + 5min ćwiczenia rozciągające) a następnie wykonajcie ćwiczenia z filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=AN-K9glW3hA
W razie pytań podaję maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pozdrawiam
Bartłomiej SkowronReligia
Temat z 27.03 Potrzebna pamięć, żeby zachować tożsamość.
Na podstawie tekstu z podręcznika napisz najważniejsze wydarzenia z historii Polski z których możemy byc dumni. (Do zeszytu).

Temat z dn.31.03Dlaczego chrzest Polski nie był stratą ale zyskiem.Na podstawie tekstu z podręcznikazrób notatkę -4 punkty-które będą odpowiedzią na pytanie z tematu.
Temat z dn.3.04Triduum Paschalne.Na podstawie prezentacji napisz, jak wygląda liturgia Wielkiego Czwartku link https://youtu.be/aFSrMlQhDK0 W przypadku pytań proszę o kontakt tel.502430817lub mejlowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przypadku pytań podaje mój tel.502430817

Koło matematyczne (25.03 i 7.04)
Drodzy uczniowie! W ramach zajęć koła matematycznego proszę abyście zrobili zadania z testu nr.2 z książki z testami.Jeśli któreś zadanie będzie dla was trudne , to dzwońcie lub przejdźcie do następnego.Omówimy je na zajęciach.Osoby które nie zrobiły testu 1.proszone są do uzupełnienia.Rozwiązanie tych zadań pomoże wam przypomnieć i utrwalić materiał.
Proszę tą prace wykonać do 21.04

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. VI i VII

31.03.2020r.
Temat: Opis przeżyć wewnętrznych – ćwiczenia utrwalające.
I. Spróbuj wykonać następujące ćwiczenia:
- uzupełnij wypowiedzi krótkimi opisami własnych przeżyć;
1. Gdy dostaję prezent, ………………………………………………………………………………………………….
2. Kiedy rozpoczynają się wakacje, ……………………………………………………………………………..
- napisz, jak mogą czuć się wymienione osoby w podanych sytuacjach;
1. Michał jako jedyny z klasy nie został zaproszony na urodziny kolegi.
………………………………………………………………………………………………………
2.Zosia dowiedziała się, że koleżanki ją obgadują.
………………………………………………………………………………………………………
II. Przypomnij sobie, jak zredagować opis przeżyć wewnętrznych / klasa VI – podręcznik str.70; klasa VII – podręcznik str.84/
III. Wybierz jeden z zaproponowanych tematów:
1. Niespodziewana burza podczas wycieczki w górach.
lub 2. Samotny powrót nocą przez ciemny las.
Następnie napisz wypracowanie z opisem przeżyć wewnętrznych /pracę wykonaj w zeszycie/.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.668220850


Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo