SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno
Aktualizacja tygodnia od 6 kwietnia do 8 kwietnia 2020

06.04 - 08.04 kl.8Język polski

26.03.2020

Temat: Czytanie tekstu ze zrozumieniem- Sprawdź się.

1.przeczytaj tekst ze str. 219 „Utopie i antyutopie w kinie”, wykonaj ćwiczenia od 1 do 11 str.220, zapisz je w zeszycie. Jeśli któregoś polecenia nie rozumiesz, przyślij pytanie mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oceniane będzie zadanie 9 i 11 str.220.

27.03.2020

Temat: Co wpływa na życiowe wybory człowieka?

Cel: analiza dzieła plastycznego; formułowanie opinii;

1.przyjrzyj się dziełu Natalii Rak „Wybór” /podręcznik str.221

2.opisz elementy widoczne na murale – wykonaj ćwiczenie 1;

3.odpowiedz na pytanie: Co - według Ciebie - wpływa na wybory człowieka? – wykonaj ćw. 4.

30.03.2020

Temat: H. Sienkiewicz – sylwetka pisarza na tle epoki.

1.zapoznaj się z biografią Sienkiewicza, genezą „Quo vadis” str.222 oraz przeczytaj teksty ze str.223; zrób w zeszycie notatkę w dowolnej formie;

31.03.2020

Temat: Dokąd zmierzasz? – o wyborach życiowych bohaterów powieści „Quo vadis”.

1.przypomnij sobie treść lektury /fragment tekstu znajdziesz w podręczniku str. 224/;

2.przedstaw na podstawie tekstu i całego utworu sylwetkę Winicjusza i Petroniusza – zgromadź jak najwięcej treści; zapisz je w zeszycie;

1.04.2020

Temat: Konflikt wartości – powieść „Quo vadis”.

1.przeczytaj rozmowę Winicjusza z Petroniuszem , wyszukaj ten fragment w tekście – podręcznik s.224;

 1. 2. uzupełnij tabelę. W lewej kolumnie wpisz, jaką cechę chrześcijan ze względu na opisane w przeczytanym fragmencie zachowanie wskazuje Winicjusz, a jaką – Petroniusz.

 

Zdaniem Winicjusza chrześcijanie są:

Opis zachowań chrześcijan

Zdaniem Petroniusza chrześcijanie są:

 

Stronią od zmysłowej zabawy.

 

 

Nie przywiązują wagi do rzeczy materialnych.

 

 

Za zło odpłacają dobrem.

 

 

 1. 3. Uzupełnij tabelę; odwołaj się do całości lektury

Wybory Winicjusza i Petroniusza

Jaką decyzję podjął Winicjusz?

Jaką decyzję podjął Petroniusz?

 

 

 

 

 

 

Skutki podjętych decyzji

Skutki podjętych decyzji

 

 

 

 

 

4.wykonaj z podręcznika ćw. 5 str. 228,

5.praca dodatkowa: Czy zgadzasz się ze słowami Petroniusza, że w życiu najbardziej liczy się wewnętrzny spokój? / wypowiedź kilkuzdaniowa – ćw. 10/

Wykonaj zadania z arkusza egzaminacyjnego ósmoklasisty – z zestawu, który masz w domu w wersji papierowej lub z zasobów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ; praca stylistyczna będzie oceniana.

Jeżeli masz pytania związane z realizacją wskazanych przeze mnie zadań, kontaktuj się telefonicznie 668 220 850 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.04.2020r.

Temat: Świat na styku dwóch kultur – rzymskiej i chrześcijańskiej.

/w dalszym ciągu pracujemy z lekturą H. Sienkiewicza „Quo vadis”; fragment w podręczniku str.224/

 1.  Wpisz właściwe określenia, wybierz z podanych niżej –   np.: miłosierdzie, prostota, umiejętność wybaczania, fanatyzm, niezrozumienie innych, umiłowanie piękna, elegancja, umiłowanie sztuki, okrucieństwo, egoizm, zakłamanie

Świat bohaterów chrześcijańskich /cechy pozytywne i negatywne/ - …………………………                                                                                                  

Świat bohaterów pogańskich /cechy pozytywne i negatywne/- ……………………………..

 1. Jakie elementy obu kultur - rzymskiej i chrześcijańskiej dostrzegasz we współczesnym świecie? /ćw.8 s.228/, napisz wypowiedź w zeszycie, w pracy wykorzystaj powyższe ćwiczenie , powołaj się na przykłady z życia codziennego./praca będzie oceniana/

        

3.04.2020r.

Temat: Historia miłości  Winicjusza i Ligii.

1.Przeczytaj fragm. str.227 z podręcznika , na podstawie tekstu napisz o uczuciach Winicjusza do Ligii.

2.Czy miłość Winicjusza do Ligii spowodowała jego wewnętrzną przemianę? – napisz kilkuzdaniowa wypowiedź wykorzystując poniższą notatkę i znajomość lektury.

Przemiana bohatera – Winicjusz

 • Porywczy, dumny patrycjusz, pragnie Ligię ze względu na jej urodę.
 • Nie waha się popełnić zbrodni, napada na dom chrześcijan.
 • Dobroć chrześcijan dziwi go, stopniowo zaczyna rozumieć ich religię.
 • Życie dworu Nerona wydaje mu się okrutne, puste i bezwartościowe w porównaniu z życiem grupy chrześcijan.
 • Pożar Rzymu i prześladowanie chrześcijan, próby ratowania Ligii pogłębiają jego miłość do dziewczyny i wiarę w Chrystusa.
 • Szczęśliwe uratowanie Ligii – Winicjusz jest już innym człowiekiem: kochającym, pokornym, współczującym chrześcijaninem.

6.04.2020r.

Temat: O dylematach poety żołnierza – K.K. Baczyński „Z głową na karabinie”.

 1.  przeczytaj notę biograficzną Baczyńskiego str.233 podręcznik;
 2.  odczytaj wiersz, odpowiedz na pytanie: Do jakiego wydarzenia historycznego odnosi się treść wiersza?
 3.  wskaż w wierszu podmiot liryczny /zwróć uwagę na zwroty: mnie, słyszę, wyrastam/; wykonaj

ćw. 3 s.234;

 1.  zabierz głos w dyskusji nt. wpływu wojny na życie człowieka- ćw. 7s.234 – odwołaj się do znanej ci lektury obowiązkowej; wypowiedź zapisz w zeszycie.

7.04.2020r.

Temat: Podanie – jak formułować prośby w stylu urzędowym?

 1. zapoznaj się z informacjami na temat podania jako rodzaju tekstu użytkowego pisanego w stylu urzędowym oraz jego budowy./podręcznik s.244/; zrób krótką notatkę w formie schematu;

2.dokonaj analizy przykładowego podania, zapoznaj się ze słownictwem – s.245;

 1.  zgromadź argumenty uzasadniające celowość prośby- wykonaj ćw.1 s.245;
 2.  napisz podanie zgodnie ze wskazówkami – ćw.3 s.245 /praca będzie oceniana/

8.04.2020r.

Temat: Podanie – ćwiczenia redakcyjne utrwalające wiedzę.

1.w zeszycie ćwiczeń str. 102 – 104 wykonaj ćw.1-4; /utrwalisz wiedzę na temat budowy i kompozycji podania, wykształcisz umiejętność formułowania argumentów/.

Prace podlegające ocenie należy przesyłać do sprawdzenia - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.668 220 850


Klasa VIIIa

Dzień dobry! Spróbuj wykonać wskazane przeze mnie zadania. Jeżeli masz pytania związane z realizacją wskazanych przeze mnie zadań, kontaktuj się telefonicznie 668 220 850 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

27.03.2020

Temat: Czytanie tekstu ze zrozumieniem- Sprawdź się.

1.przeczytaj tekst ze str. 219 „Utopie i antyutopie w kinie”, wykonaj ćwiczenia 1 do 11 str.220, zapisz je w zeszycie. Oceniane będzie zadanie 9 i 11 str.220.

30.03.2020

Temat: H. Sienkiewicz – sylwetka pisarza na tle epoki.

1.zapoznaj się z biografią Sienkiewicza, genezą „Quo vadis” str.222 oraz przeczytaj teksty ze str.223; zrób w zeszycie notatkę w dowolnej formie;

3.04.2020r.

Temat: Dokąd zmierzasz? – o wyborach życiowych bohaterów powieści „Quo vadis”.

1.przypomnij sobie treść lektury /fragment tekstu znajdziesz w podręczniku str. 224/;

2.przedstaw na podstawie tekstu sylwetkę Winicjusza i Petroniusza – zgromadź jak najwięcej treści; zapisz je w zeszycie;

8.04.2020r.

Temat: Świat na styku dwóch kultur – rzymskiej i chrześcijańskiej.

/w dalszym ciągu pracujemy z lekturą H. Sienkiewicza „Quo vadis”; fragment w podręczniku str.224/

 1. Wpisz właściwe określenia, wybierz z podanych niżej –   np.: miłosierdzie, prostota, umiejętność wybaczania, fanatyzm, niezrozumienie innych, umiłowanie piękna, elegancja, umiłowanie sztuki, okrucieństwo, egoizm, zakłamanie

Świat bohaterów chrześcijańskich /cechy pozytywne i negatywne/ - …………………………                                                                                                  

Świat bohaterów pogańskich /cechy pozytywne i negatywne/- ……………………………..


Język angielski (grupa p.R.Banaszczyk)
Materiał do zrealizowania dla uczniów od 26.03.2020r.

27.03.-Gotowanie i przepisy.
Ćw.1,2, 3,4,5 str. 66 podręcznik
Ćw.6,7,8,9,10 str.36 zeszyt ćwiczeń (Powtórzenie liczby mnogiej rzeczowników)
Kontakt i konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Messenger, kontakt telefoniczny
Sposoby monitorowania wiedzy i postępu w nauce:praca pisemna, testy online-padlet, kahoot, quizzlet, google forms.

31.03-Revision exercises.Powtórzenie
Ćwiczenia- 1,2,3,4,5,6,7,8 str. 70/71 (w zeszycie)

01.04-Adjectives and adverbs. Przymiotniki i przysłówki.
Ćwiczenia-2,3,4 str.82/83 podręcznik (w zeszycie)
Ćwiczenia- 1,2,3,4,5,6 str.45 (ćwiczenia)
https://www.youtube.com/watch?v=G096Jdl2XVo,

03.04-Relative clauses. Zdania przydawkowe.
Ćwiczenia- 2a, 2b, 3, 4 str.138/139 podręcznik (w zeszycie)
Ćwiczenia- 1,2,3,4,5,6,7 str.71 ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=ASlCTRjHB7Y,
Kontakt i konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Messenger, kontakt telefoniczny
Sposoby monitorowania wiedzy i postępu w nauce:praca pisemna, testy online-padlet, kahoot, quizzlet, google forms.

Język angielski
(grupa p. M. Łukasińskiej)
naucz się słówek z działu „Żywienie” (str.69) z wykorzystaniem fiszkoteki (możliwość ćwiczenia wymowy)
napisz e-mail -zad.5 str.67 korzystając ze wzoru w zad.3 str.67
https://www.youtube.com/watch?v=5wDBopPKZhg– obejrzyj film
przygotuj wypowiedź ustną na temat „Mój przepis na zdrową przekąskę” ( do wyboru: dowolny przepis kulinarny)

Zakres materiału na okres od 25 marca do 1 kwietnia
1. Powtórka kumulatywna: rozdziały 1-6
- wykonujemy ćw. ze str.70-71 z podręcznika ( w zeszycie)
2. Powtórzenie czasu przeszłego Past Simple
-komentarz gramatyczny str.166 w podręczniku oraz czasowniki nieregularne str.182-183 (utrwalamy)
-czytamy i uzupełniamy tekst o słynnym centrum handlowym Harrod's – zad.7 str. 73
3. Zakupy
- zad. 8A str.73 : wypisujemy nazwy sklepów wraz z tłumaczeniem, do każdego sklepu dopasowujemy produkty (korzystamy ze słowniczka na końcu rozdziału)
- czytamy i uzupełniamy dialog zad. 2 str.74 – składanie reklamacji; ćwiczymy kluczowe wyrażenia i zwroty
- ćwiczymy dialog z zad. 6 str.75 – podstawiając różne artykuły odzieżowe w miejscach zaznaczonych na żółto
4. Ćwiczymy słownictwo z rozdziału 7 z wykorzystaniem fiszkoteki lub innej sprawdzonej metody

Zakres materiału na okres od 2 do 8 kwietnia

   1. 02.04.2020 E-mail z podziękowaniem

 • zad. 3 i 4 str.79 podręcznik
 • 2. 03.04.2020 Powtórzenie wiadomości
 • zad. 1-6 str. 80 podręcznik
 • 3. 06.04.2020 Zakupy i usługi – ćwiczenia utrwalające słownictwo
 • 4. 07.04.2020 Wielkanocne zwyczaje świąteczne w krajach anglosaskich

 Monitorowanie postępów w nauce odbywa się podczas zajęć on-line na grupie klasowej.

Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się lub przesyłać prace na podany adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KLASA VIII A

 1. 1. 26.03.2020 Temat: Ćwiczenie i utrwalanie słownictwa z rozdziału 6

- proszę wykonać fiszki ze słownictwem ze str. 69 – tematyka: Eating in a restaurant ( Jedzenie w restauracji) i ćwiczyć słówka

Zakres materiału na okres od 2 do 8 kwietnia

1. 02.04.2020 Zakupy – rodzaje sklepów; dialogi w sklepie

Kontakt i monitorowanie postępów za pośrednictwem aplikacji Messenger.Historia
od 23.03
Temat:Polska w czasach komunizmu.
Przeczytajcie temat, nauczcie się go opowiadać i napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytania 1,2 i 3 ze strony 181.Na stronie 180 jest praca z infografiką - odpowiedzcie pisemnie na 1 i 2 pytanie. Przeanalizujcie też tekst źródłowy na stronie 179 i napiszcie odpowiedź na pytanie 1 i 2.
Temat:Polski Październik.
Przeczytajcie temat, nauczcie się go opowiadać i napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie 1,2 i 3 ze strony 186.Przeanalizujcie tekst źródłowy na stronie 184 i odpowiedzcie pisemnie na pytanie 1 i 2.

31.03.2020
Temat:PRL w latach 1956-1970
Proszę przeczytajcie temat, zapoznajcie się ze zdjęciami i tekstami źródłowymi. Napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie 2 i 3 ze strony 192.
Odpowiedzi przesyłajcie na e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nr tel. 798 851 871 (zdjęcie pracy) . Powodzenia. Pozdrawiam.

02.04.2020
Temat:Polska w latach 70.XX wieku
Zapoznajcie się z tematem,tekstem źródłowym i zdjęciami. Napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie 1ze strony 197.
Odpowiedzi przesylajcie na adres który jest powyżej.

 KLASA VIII A - 30.03.2020
Temat: PRL w latach 1956-1970.
Przecztaj temat,zapoznaj się ze zdjęciami. Napisz co się wydarzyło w grudniu 1970(podpunkt na stronie 191-192 w podręczniku).
Odpowiedź przesyłaj na mój adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. lub na nr telefonu 798 851 871(zdjęcia).Powodzenia. Pozdrawiam.
Temat:Polska w latach 70.XX wieku.
Zapoznaj się z tematem i ilustracjami. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 2 ze strony 197(podpunkt w podręczniku na stronie 197 -,, Propaganda sukcesu").
Odpowiedź przesyłaj na adresy jak wyżej.

 WOS
Temat:Sejm i senat(od 23.03)
Przeczytajcie temat, zapoznajcie się z najważniejszymi pojęciami i postarajcie się je zapamiętać. Wszystkie ważne pojęcia są jak wiecie napisane tłustym drukiem. Napiszcie w zeszycie ćwiczenie 2,3 i 4. Chętnych uczniów zachęcam do zapoznania się i wykonania w zeszycie ćwiczenia 9.Jest ono na ocenę celującą. Zapraszam do owocnej pracy.
Jak wrócimy do szkoły Wasze prace będą sprawdzone i ocenione.
Drodzy uczniowie - moje dane kontaktowe to nr telefonu 798 851 871 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Swoje pracę możecie wysyłać za pomocą zdjęcia lub e-maila. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

31.03.2020 i 02 04 2020
Temat :Prezydent i Rada Ministrów.
Zapoznajcie się z tym tematem, który jest na 2 godziny lekcyjne. Przeczytajcie informacje w ramkach, popatrzcie na zdjęcia. Napiszcie w zeszycie odpowiedź na pytanie 1 i 2 ze strony 143 oraz na pytanie 2 ze strony 144 i 10,13 ze strony 145.
Odpowiedzi przesylajcie na moje adresy jak wyżej.

Matematyka

26.03.2020

Temat: Pole i objętość graniastosłupa-zadania.

Wykonaj zadania zad.2/200, 3/200 a następnie

grupa I (zadania łatwiejsze): pytania i zadania kontrolne A,B, C str168

grupa II (zadania trudniejsze): 4,7,8str.200.

Podział grup obowiązuje taki sam ja przy podziale do zajęć dodatkowych.

27.03.2020

Temat: Odcinki w graniastosłupach.

Zapoznaj się z treścią https://www.youtube.com/watch?v=5yyXvWp-onU

Narysuj graniastosłup pięciokątny i zaznacz w nim,przekątną podstawy, przekątną ściany bocznej i przekątną graniastosłupa i opisz je.(podręcznik strona 174

Wykonaj zadania:

 • 1str.175 a,b ( w każdym przypadku -w zeszycie narysuj ścianę boczną , zaznacz przekątną i oblicz jej długość z tw. Pitagorasa)

 • 2str.175a (jak w zad.1), b(sześciokąt foremny składa się z 6 trójkątów równobocznych rys. pomocniczy zostanie wysłany bezpośrednio na grupę klasową )

 • 3str.176 (narysuj podstawę- kwadrat, zaznacz przekątną i oblicz krawędź podstawy -wykorzystaj tw. Pitagorasa lub wzór na przekątną kwadratu; następnie narysuj ścianę boczną – prostokąt i wykorzystaj tw. Pitagorasa do obliczenia krawędzi bocznej = wysokości graniastosłupa , oblicz objętość)

30.03.2020

Temat: Obliczanie długości odcinków w graniastosłupach.

Wykonaj zadania:

 • 4str.176

 • 6str.176 ( wskazówka zostanie wysłana bezpośrednio na grupę klasową )

 • 7str.176a (w oparciu o zad. 6), b ( dla grupy II), c(wykonaj rys. sześcianu , zaznacz przekątną, odszukaj trójkąta prostokątnego zawierającego przekątną kostki, zapisz warunek wynikający z tw. Pitagorasa )

 • 8 str.176 (wykonaj rys. prostopadłościanu, dalej jak w zad.7c).

31.03.2020

Temat: Odcinki w graniastosłupach - zadania.

Wykonaj zadania:

 • 9 str. 200

 • 10 str. 200 ( wykonaj rys. zwróć uwagę, że nie masz wysokości graniastosłupa, odszukaj i zakreśl trójkąt prostokątny z którego możesz obliczyć wysokość)

 • 11str. 200 ( krótsza przekątna tego graniastosłupa znajduje się nad krótszą przekątną podstawy- mają wspólny wierzchołek)

 • 12 str.200 (wskazówka do a) i b) narysuj w zeszycie trójkąt charakterystyczny widoczny na rys. , zapisz zależności między jego bokami ).

 • 02.04.2020
  Temat: Graniastosłupy – zadania.
  Przeanalizuj przykłady:
  https://www.youtube.com/watch?v=wuZyhpGXzLg
  Wykonaj interaktywny test online z automatycznym sprawdzaniem wyników
  https://gwo.pl/strony/3039/seo_link:strefa%E2%80%93ucznia%E2%80%93graniastoslupy
  03.04.2020.
  Temat: Utrwalenie wiadomości o graniastosłupach.

  Utrwal wiedzę, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.
  • https://pistacja.tv/film/mat00525-pole-powierzchni-graniastoslupa-siatki-graniastoslupow?playlist=603
  • https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603
  • https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/graniastoslupy,oid,1849
  06.04.2020
  Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach.

  Powtórz wiedzę dotyczącą obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.
  • https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603
  • https://www.youtube.com/watch?v=7ZanhAvZ_34
  Wykonaj test on-line
  https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-sprawdzian-klasa-8
  07.04.2020
  Temat: Rodzaje ostrosłupów.

  Zapoznaj się z treścią
  • https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns
  • https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589

  Wykonaj rys. ostrosłupa i opisz go ( na podstawie powyższego materiału lub podręcznika str.179). Na rysunku zaznacz również spodek wysokości.
  Zapisz definicję ostrosłupa prawidłowego, czworościanu i czworościanu foremnego.
  Zapamiętaj zapisane w zeszycie wiadomości.
  Wykonaj ćw. B str 181 .
 • Wiedza będzie monitorowana i sprawdzana podczas zajęć on-line na utworzonej grupie klasowej. Ocenie będą podlegały prace pisemne które należy przesłać (w formie zdjęć lub skanu) w wyznaczonym czasie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty będą przesyłane tak jak dotychczas na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwiązania uczniowie przesyłają w wyznaczonym przez nauczyciela terminie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań proszę o kontakt e-mail lub tel: 668848281

Klasa VIIIa

30.03.2020

Temat: Pole i objętość prostopadłościanu
Zapoznaj się z treścią:
https://szaloneliczby.pl/prostopadloscian-i-szescian/
https://szaloneliczby.pl/jednostki-objetosci/
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu/
wykonaj zadania on-line
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-calkowite-prostopadloscianu/
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu/

31.03.2020

Temat: Pole i objętość graniastosłupa.
Zapoznaj się z treścią:
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-prostego/
wykonaj zadania on-line
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-trojkatnego/
06.04.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości o graniastosłupach.

Powtórz wiedzę dotyczącą obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.
• https://pistacja.tv/film/mat00529-graniastoslupy-zadania-na-pole-powierzchni-i-objetosc?playlist=603
• https://www.youtube.com/watch?v=7ZanhAvZ_34

Wykonaj test on-line
https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-sprawdzian-klasa-8/

07.04.2020
Temat: Rodzaje ostrosłupów.

Zapoznaj się z treścią
• https://www.youtube.com/watch?v=Tb3hmPJx0Ns
• https://pistacja.tv/film/mat00531-rysowanie-ostroslupow?playlist=589

Wykonaj rys. ostrosłupa i opisz go ( na podstawie powyższego materiału lub podręcznika str.179). Na rysunku zaznacz również spodek wysokości (wskazówka w drugim materiale)
Zapisz definicję ostrosłupa prawidłowego, czworościanu i czworościanu foremnego.
Zapamiętaj zapisane w zeszycie wiadomości.
Wykonaj ćw. B str 181 na podstawie materiału z podręcznika str.181 lub obejrzanych filmów.

Fizyka klasa VIII i VIIIa

Temat: Składanie barw.(26.03) 
Zapoznaj się z tekstem od str.222 do str 224. Przepisz podsumowanie z str.225. Następnie korzystając z rysunków z str.223 i 224 oraz 222 odpowiedz na pytania 1,2,3 str.225. Chętni mogą wykonać doświadczenia z str.222 i 224.
W następnym tygodniu powtórzenie działu i sprawdzenie waszych wiadomości. 

TEMAT:Powtórzenie wiadomości z dz."Optyka". (30.03)
Zagadnienia do sprawdzianu:
1.Załamanie światła.
2.Soczewki i obrazy tworzone przez soczewki.
3.Oko i aparat fotograficzny.
4.Zwierciadła płaskie(obrazy).
5.Zwierciadła wypukłe(obrazy).
6.Zwierciadła wklęsłe(obrazy).
7.Barwy.
TEMAT:Sprawdzian wiadomości z dz."Optyka" . (2.04)
Wykonaj tekst 2 str.228. odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie i prześlij na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. w dniu 2.04.
TEMAT:Wielkości fizyczne i ich jednostki. (6.04)
Przypomnij sobie wielkości fizyczne i ich jednostki poznane w kl.7 i 8 + tabela 1 str.262 i tekst 7 str.264.
Przepisz do zeszytu zwory i przekształć je, na pozostałe wielkości zawarte w tych wzorach np. v=s:t to s=v x t , t=s/v.
Możesz to zrobić metodą trójkąta lub na zasadzie przekształcania równań.
Na kolejnych lekcjach będziemy rozwiązywać zadania z poszczególnych działów, z uwzględnieniem tych wzorów.
Zdrowych i wesołych świąt.
Drodzy rodzice i uczniowie jeśli macie pytania możecie się ze mną skontaktować pod e-mailem "  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." lub telefonicznie 695-955-611. Z pozdrowieniami R.Purgał 

Biologia
 

Klasa VIII i VIIIa 25.03.2020
Pasożytnictwo
Skorzystaj z podręcznika str.107 i strony internetowej: epodreczniki.pl
https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf
Pod tematem lekcji przedstaw pisemnie:
- przykłady pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.

1.04.2020

W zeszycie napiszcie sobie temat lekcji i datę
Lekcja. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami
Na lekcji poznamy rodzaje zależności międzygatunkowych.
Skorzystaj ze strony internetowej: epodreczniki.pl
https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO
W zeszycie przedmiotowym wykonaj zadanie 2 – odpowiedzi prześlij na adres mailowy.
https://learningapps.org/1138169
Kontakt z uczniami i rodzicami Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Geografia
www.quizlet.com

Link dołączenia do klasy -https://quizlet.com/join/bqjNn3nae

25 marca
Temat: W Amazonii

1 kwietnia 2020 r.
Temat: Ludność Ameryki
Materiał do zajęć oraz ćwiczenia:
https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa---zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH

8 kwietnia 2020 r.
Temat: Urbanizacja w Ameryce
Materiał do zajęć:
https://prezi.com/kwb-zkaowl2i/ludnosc-i-urbanizacja-obu-ameryk/

Praca domowa:
Wykonaj poniższe zadania wpisz imię i nazwisko oraz cyfrę 8
Linki do zadań:
https://wordwall.net/play/810/214/5172
https://wordwall.net/play/909/892/723
Zapraszam wszystkich uczniów klas V-VIII na stronę www.quizlet.com, na której zamieszczam i aktualizuje materiały pomocne w nauce dla uczniów oraz testy wiedzy.
Formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z uczniami i rodzicami:
- aplikacja Messenger
- adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- konsultacje on-line za pomocą aplikacji Discord
Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy oraz postępu w nauce:
- testy wiedzy na stronach internetowych: www.quizlet.com, www.wordwall.net
- prace wytwórcze, projekty, rysunki, schematy - zdjęcia na Messenger
- referaty, prezentacje - adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kl. VIIIa 
16 marca 2020 r.
Temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej. W Amazonii
Zapraszam na stronę www.quizlet.com
30 marca 2020 r.
Temat: Ludność i urbanizacja Ameryki
Materiał do zajęć:
https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa---zroznicowanie-ludnosci/DutXdbKsH
https://prezi.com/kwb-zkaowl2i/ludnosc-i-urbanizacja-obu-ameryk/
Wykonaj poniższe zadania, wpisz imię i nazwisko oraz cyfrę 8
Linki do zadań:
https://wordwall.net/play/810/214/5172
https://wordwall.net/play/909/892/723
Formy kontaktu i konsultacji nauczyciela z uczniami i rodzicami:
- aplikacja Messenger
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- konsultacje on-line za pomocą aplikacji Discord
Sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy oraz postępu w nauce:
- testy wiedzy na stronach internetowych: www.quizlet.com, www.wordwall.net
- prace wytwórcze, projekty, rysunki, schematy - zdjęcia na Messenger
- referaty, prezentacje - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chemia
1. Uczniowie utrwalają wiadomości do kartkówki o alkoholach. Rozwiązują zadania 1, 2, 3 i 4 ze strony 156 w podręczniku.
2. Utrwalają wiadomości o kwasach karboksylowych: Co to są kwasy karboksylowe? Jaką grupę funkcyjną posiadają? Jak jest tworzona nazwa? Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. Wzór ogólny kwasów karboksylowych. Rozwiązanie zadań 4,5,6 strona 160 podręcznik.
3. Zapoznanie z tematem o kwasie metanowy w podręczniku str 161-163. Wykonanie notatki w zeszycie przedmiotowym: właściwości kwasu metanowego, budowa, reakcja dysocjacji jonowej i spalania całkowitego kwasu metanowego(kwasu mrówkowego), zastosowanie. Rozwiązywanie zadań 2,3 i 4 str. 163 w podręczniku i w zeszycie ćwiczeń zadanie 35-37 str. 90.
KARTA PRACY
Zadanie 1. Podaj wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego, którego masa cząsteczkowa wynosi 130u
Zadanie 2. Ułóż reakcję chemiczną otrzymywania mrówczanu potasu, mrówczan wapnia.
Zadanie 3. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i strukturalny tego kwasu oraz podaj jego nazwę.

Chemia VIII- 26.03.2020r.

Temat: Kwas metanowy (kwas mrówkowy).

 1. Proszę o skorzystanie ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

 1. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.161-163.

 2. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 3. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : ćwiczenia 35-40 str. 90-91.

Kwas mrówkowy występuje w jadzie mrówek, które wykorzystują go do niszczenia pasożytów. Ten sam kwas produkują m.in. pszczoły oraz dobrze znana nam roślina o parzących właściwościach – pokrzywa. Po dotknięciu pokrzywy natychmiast poczujemy pieczenie i kłucie, a na skórze pojawią się swędzące bąble. Dzieje się tak dlatego, że umiejscowione na liściach włoski parzące wstrzykują pod skórę kwas mrówkowy. Kwas mrówkowy jest uważany za pochodną metanu. W jego cząsteczce znajduje się jeden atom węgla.

Właściwości kwasu metanowego: bezbarwna ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, o ostrym i duszącym zapachu, trująca, powoduje oparzenia, ulega reakcji: spalania i dysocjacji jonowe.

DOŚWIADCZENIE 1: Reakcja kwasu mrówkowego z zasadą sodową w obecności fenoloftaleiny.

https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4


ZASTOSOWANIE KWASU METANOWEGO:

 • pszczelarstwo;

 • garbowanie skór;

 • przemysł farmaceutyczny (leki przeciwreumatyczne);

 • przemysł kosmetyczny;

 • przemysł spożywczy (konserwacja żywności)

 • przemysł włókienniczy;

 • produkcja barwników.

Chemia VIII- 31.03.2020r.

Temat: Kwas octowy.

 1. Proszę o skorzystanie ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

 1. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.164-168.

 2. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym.

 3. Kwas octowy ulega reakcji spalania. Zapisz reakcję spalania całkowitego i niecałkowitego kwasu octowego w zeszycie przedmiotowym.

 4. Napisz reakcje otrzymywania i dysocjacji jonowej kwasu octowego.

 5. Wykonuje ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : ćwiczenia 42-49 str. 92-94.

 6. Dla chętnych zadanie 4 str. 168 w podręczniku.

Otrzymywanie kwasu octowego:

Proces psucia się wina polega na przemianie alkoholu etylowego w kwas octowy. Reakcja zachodzi pod wpływem tlenu i enzymów wytwarzanych przez bakterie octowe. Proces ten nazywamy fermentacją octową.

Kwas octowy zawiera w swej cząsteczce tyle samo atomów węgla co etan. A zatem, ze względu na podobieństwo składu, substancję tę zaliczamy do pochodnych etanu. Stąd jego nazwa systematyczna – kwas etanowy.

DOŚWIADCZENIE1. Reakcja kwasu octowego z magnezem

Podręcznik doświadczenie 29 str.165

https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0

DOŚWIADCZENIE 2: Reakcja kwasu octowego z zasadą sodową w obecności fenoloftaleiny. Podręcznik doświadczenie 30 str.166

https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4

DOŚWIADCZENIE 3.Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi (II)

Podręcznik doświadczenie 31 str.166

https://www.youtube.com/watch?v=L_BMzDWbVOw

 02.04.2020r. czwartek

Temat: Kwas etanowy – rozwiązywanie zadań.

 1. Proszę o skorzystanie ze strony:

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

 1. Proszę przypomnieć sobie temat z podręcznika str.164-168.
 2. Rozwiąż zadania na karcie pracy dotyczące kwasu etanowego (octowego).

KARTA PRACY

karta pracy chemia kl.VIII


07.04.2020 r. (wtorek)

 1. Proszę o skorzystanie ze strony:https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W
 2. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.169-173.
 3. Wykonaj notatkę w zeszycie:

- zapisz nazwy, wzory sumaryczne ( kwasu: palmitynowego, oleinowego i stearynowego;

- zapisz reakcję spalania całkowitego tych kwasów;

- napisz co to są mydła? Jak je dzielimy?

- zapisz niżej zamieszczoną reakcję chemiczną wzorami:

Wodorotlenek + kwas oleinowy ------->oleinian potasu + woda

       Potasu

 1. Zapoznaj się z doświadczeniami z podręcznika 33,34,35 i 36 z podręcznika.
 2. Proszę wykonać zadania z ćwiczeniówki: 51-54 str.95-96.
 3. Dla chętnych zadnie 3 str.173 z podręcznika.

 

 VIII A- 25.03.2020r.

Temat: Kwas metanowy (kwas mrówkowy).
1. Proszę o skorzystanie ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W
2. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.161-163.
3. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym.
4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : ćwiczenia 35-37 str. 90.

Kwas mrówkowy występuje w jadzie mrówek, które wykorzystują go do niszczenia pasożytów. Ten sam kwas produkują m.in. pszczoły oraz dobrze znana nam roślina o parzących właściwościach – pokrzywa. Po dotknięciu pokrzywy natychmiast poczujemy pieczenie i kłucie, a na skórze pojawią się swędzące bąble. Dzieje się tak dlatego, że umiejscowione na liściach włoski parzące wstrzykują pod skórę kwas mrówkowy.Kwas mrówkowy jest uważany za pochodną metanu. W jego cząsteczce znajduje się jeden atom węgla.
Właściwości kwasu metanowego: bezbarwna ciecz, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, o ostrym i duszącym zapachu, trująca, powoduje oparzenia, ulega reakcji: spalania i dysocjacji jonowe.

DOŚWIADCZENIE 1: Reakcja kwasu mrówkowego z zasadą sodową w obecności fenoloftaleiny.

https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4

ZASTOSOWANIE KWASU METANOWEGO:
• pszczelarstwo;
• garbowanie skór;
• przemysł farmaceutyczny (leki przeciwreumatyczne);
• przemysł kosmetyczny;
• przemysł spożywczy (konserwacja żywności)
• przemysł włókienniczy;
• produkcja barwników.

 VIII A- 01.04.2020r.
Temat: Kwas octowy.
1. Proszę o skorzystanie ze strony:
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W
2. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.164-168.
3. Proszę zapisać notatkę w zeszycie przedmiotowym.
4. Napisz reakcje otrzymywania i dysocjacji jonowej kwasu octowego.
5. Wykonuje ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń : ćwiczenia 42-45 str. 92.
Otrzymywanie kwasu octowego:
Proces psucia się wina polega na przemianie alkoholu etylowego w kwas octowy. Reakcja zachodzi pod wpływem tlenu i enzymów wytwarzanych przez bakterie octowe. Proces ten nazywamy fermentacją octową.
Kwas octowy zawiera w swej cząsteczce tyle samo atomów węgla co etan. A zatem, ze względu na podobieństwo składu, substancję tę zaliczamy do pochodnych etanu. Stąd jego nazwa systematyczna – kwas etanowy.
DOŚWIADCZENIE1. Reakcja kwasu octowego z magnezem
Podręcznik doświadczenie 29 str.165
https://www.youtube.com/watch?v=JxKC3OBofV0

DOŚWIADCZENIE 2: Reakcja kwasu octowego z zasadą sodową w obecności fenoloftaleiny.Podręcznik doświadczenie 30 str.166
https://www.youtube.com/watch?v=yUJSeqNZDH4
DOŚWIADCZENIE 3.Reakcja kwasu octowego z tlenkiem miedzi (II)
Podręcznik doświadczenie 31 str.166
https://www.youtube.com/watch?v=L_BMzDWbVOw

VIII A 08.04.2020 r. (wtorek)

 1. Proszę o skorzystanie ze strony:https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W
 2. Proszę zapoznać się z tematem w podręczniku str.169-173.
 3. Wykonaj notatkę w zeszycie:

- zapisz nazwy, wzory sumaryczne ( kwasu: palmitynowego, oleinowego i stearynowego;

- zapisz reakcję spalania całkowitego kwasu palmitynowego;

- napisz co to są mydła? Jak je dzielimy?

- zapiszreakcję kwasu stearynowego z wodorotlenkiem sodu zamieszczoną w podręczniku str.172

 1. Zapoznaj się z doświadczeniami z podręcznika 33,34,35 i 36 z podręcznika.
 2. Proszę wykonać zadania z ćwiczeniówki: 51-52 str.95-96.
Język niemiecki

Zakres materiału do pracy zdalnej na okres 23- 27 marca 2020r.
1. Środki transportu, czasownik fahren mit, tworzenie pytań womit, mit wem, trening deklinacji rzeczownika, miejsca w mieście- trening słownictwa (lekcja 3 dział 4)
2. Przyimki z biernikiem, trening deklinacji rzeczownika, poznanego słownictwa (lekcja 4 dział4)
Zajęcia odbywają się on- line, klasa ma dostęp do wirtualnej klasy na quizlet.com, materiały do lekcji przesyłane są bezpośrednio uczniom na grupie klasowej.
Zdający egzamin z języka niemieckiego otrzymują dodatkowo arkusze egzaminacyjne i mają lekcje powtórzeniowe.
Kontakt rodziców z nauczycielem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grupa I
30.03.2020
Temat: Ich gehe durch den Park. Przyimki z biernikiem.
Materiał nauczania- podręcznik Meine Deutschtour str.88/89, zeszyt ćwiczeń rozdział Ich gehe durch den Park, materiał udostępniony w trakcie zajęć na grupie , zadania na platformie Quizlet.
Uczniowie otrzymują oceny za aktywną pracę w czasie zajęć, odsyłają rozwiązane zadania na Quizlet, uzupełniają zeszyty ćwiczeń
3.04.2020
Temat: Für wen ist das Buch? Tworzenie pytań odprzyimkowych
Materiał udostępniony na grupie, zadania na platformie Quizlet.
Uczniowie odsyłają wyniki zadań nauczycielowi.
Grupa II
1.04.2020
Temat: Ich gehe durch den Park. Przyimki z biernikiem.
Materiał nauczania- podręcznik Meine Deutschtour str.88/89, zeszyt ćwiczeń rozdział
Ich gehe durch den Park, materiał udostępniony w trakcie zajęć na grupie , zadania na platformie Quizlet.
Uczniowie otrzymują oceny za aktywną pracę w czasie zajęć, odsyłają rozwiązane zadania na Quizlet, uzupełniają zeszyty ćwiczeń
3.04.2020
Temat: Für wen ist das Buch? Tworzenie pytań odprzyimkowych
Materiał udostępniony na grupie, zadania na platformie Quizlet.
Uczniowie odsyłają wyniki zadań nauczycielowi.
2.04.2020
Temat: Mein Privatleben. Powtórzene przed sprawdzianem ósmoklasisty.
Rodzina, znajomi, przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania wolnego czasu, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy
Materiał nauczania: Repetytorium str.55 -67,

VIII a
31.03.20 Wir fahren mit dem Auto. Przyimki łączące się z celownikiem
Podręcznik str.86/87, zeszyt ćwiczeń
7.04.20 Ich gehe durch den Park. Przyimki łączące się z biernikiem.
Podręcznik str.88/89, zeszyt ćwiczeń
Materiały przekazywane są uczennicy za pośrednictwem komunikatora na grupie klasowej. Uczennica ma dostęp do platformy quizlet.com
Kontakt z nauczycielem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz messenger

EDB

Utrwalanie algorytmu postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania pierwszej pomocy zgodnie z przesłaną uczniom na skrzynkę mailową prezentacją multimedialnej
 
 

Data

Temat lekcji

Zakres materiału

Uwagi

1

16.03.20

Pierwsza pomoc przedmedyczna- powtórzenie zagadnień

Akta prawne, numery ratunkowe, wzywanie służb, złota godzina

Prezentacja multimedialna udostępniona uczniom , materiał na platformie epodręczniki

2

23.03.20

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci

Nagłe zatrzymanie krążenia, uciskanie klatki piersiowej, oddech ratowniczy

Materiał na epodreczniki.pl

3

30.03.20

Tamowanie krwawienia

Rodzaje ran, rodzaje krwotoków, postepowanie przy zranieniach, wstrząs, wyposażenie apteczki

j.w

4

6.04.20

Udzielanie pomocy przy złamaniach i zwichnięciach

Szkielet człowieka, różnica między złamaniem a zwichnięciem i skręceniem, objawy urazów, unieruchomienie kończyn

j.w

Wskazówki do pracy

Uczniowie zapoznają się z udostępnionym im na platformie materiałem. Pod każdą lekcją znajduje się test sprawdzający zrozumienie treści, który należy wykonać i sprawdzić. Wynik testu wysyłają nauczycielowi. W trakcie pracy z materiałem uczniowie wykonują notatki w zeszycie przedmiotowym.
KONTAKT Z NAUCZYCIELEM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., messenger

Informatyka VIII, VIIIA:
Data 25.03.2020
Temat: Wprowadzenie do znaczników języka HTML.
Poniżej znajduje się link do strony, na której znajdziecie podręcznik w wersji elektronicznej (niestety nie ma tam wszystkich stron podręcznika). Proszę zapoznać się ze stronami 186-190 (musicie zmienić numer pod widokiem podręcznika na 54-55).

http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to_podrecznik[kl_8][pr_2018][small]/#p=56
Proszę wykonać ćw. 2 i 3 str.189, 190.

Możecie pisać w Notatniku lub Notepad++.
Zapisujemy pracę z rozszerzeniem .html na Pulpicie.
Aby wyświetlić naszą stronę, wystarczy ją otworzyć z Pulpitu.
Informacja dla Rodziców:
• w razie pytań proszę pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• od następnego tygodnia zacznę zadawać prace domowe na ocenę, dlatego będę Państwa prosiła o przesyłanie tych prac na mojego maila.

Data: 03.04.2020
Temat: Tworzenie własnej strony internetowej w języku HTML.
Poniżej znajduje się link do strony, na której znajdziecie podręcznik w wersji elektronicznej (niestety nie ma tam wszystkich stron podręcznika). Proszę zapoznać się ze stronami 191-195.
http://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lubie-to_podrecznik[kl_8][pr_2018][small]/#p=56
Przejdźcie do rys.3/195. Zapoznajcie się z poszczególnymi znacznikami.
Zadanie dla Was:
Przygotuj prostą stronę internetową o pływaniu. Możesz podać na niej informacje dotyczące stylów pływania, rekordów światowych na popularnych dystansach, życiorysów najbardziej znanych polskich pływaków, a także zamieść odpowiednie obrazy. Dla chętnych: możesz dodać hiperłącze do innej strony o pływaniu.
Proszę o przesłanie pliku w Notatniku oraz zdjęć użytych w pracy. Czas wykonania: tydzień. Wysyłamy pracę na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Praca będzie oceniona, dlatego proszę o staranne wykonanie. Możecie opierać się na kodzie źródłowym ze str. 195. Dopuszczalna jest inna dyscyplina sportowa. Powodzenia
Przydatne linki:
https://epodreczniki.pl/a/projektowanie-i-tworzenie-stron-www/DSICkpSRI
http://www.kurshtml.edu.pl/html/ramy_dokumentu,zielony.html


WYCHOWANIE FIZYCZNE 
25.03.,26.03.,27.03.
Zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Ćwiczenia wzmacniające różne partie mięśni.

Drodzy uczniowie! W sytuacji,gdy nie możemy uczęszczać do szkoły i spotykać się na zajęciach wychowania fizycznego,mam dla Was propozycję internetowych lekcji wychowania fizycznego, przygotowanych przez RMF 4RT GLADIATORS pt."Domowe lekcje WF". Są to ćwiczenia ,które bez problemu możecie wykonać w domu.Zarówno rozgrzewka,ćwiczenia,jak i rozciąganie kończące zajęcia są dostosowane do Waszych możliwości. Podczas zajęć trener wyjaśni Wam istotę treningu,przeprowadzi rozgrzewkę i przejdzie do szeregu ćwiczeń, które mają być przede wszystkim rozrywką i oderwaniem od codziennej rutyny.Każdy bez problemu poradzi sobie z tą lekcją wychowania fizycznego.
Internetowe lekcje WF przeprowadzane będą w poniedziałki, środy, i piątki o godzinie 16 -tej.
Podaję link https://youtu.be/8MIm0r9_Y0A
Gdyby ta forma Wam nie odpowiadała, zachęcam do korzystania z innego rodzaju ćwiczeń np.Lekcje WF w domu.Zagraj i ćwicz.
Podaję link https://damianrudnik.com/lekcja-wf-w-domu-zagraj-i-cwicz-podstawowka-i-liceum/
Serdecznie Was pozdrawiam, zachęcam do aktywności fizycznej i do systematycznego korzystania z zaproponowanych form zajęć.
W razie pytań podaję e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wychowanie fizyczne klasa VIII
01.04.,02.04.,03.04.
Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
Wzmacnianie mięśni posturalnych. Poznajemy prawidłowe zasady żywieniowe.
Witam Was serdecznie !
Oto zestaw ćwiczeń do wykonania na ten tydzień. Pamiętaj dostosuj strój do zajęć ruchowych wykonywanych w pomieszczeniu.
Zaproponowane ćwiczenia pomogą prawidłowo rozwijać się mięśniom i pozytywnie wpłyną na samopoczucie. Jeśli masz siłę zrób 3 serie , ale jak zrobisz jedną też będzie super! Proszę o skopiowanie linku i wklejenie do przeglądarki. https://youtu.be/3tJrKb7vXuc
Zestaw ćwiczeń dla chłopców:
Wykonajcie 10-minutową rozgrzewkę, następnie wykonajcie 2 serie powtórzeń,podaję link: https://youtu.be/oKLMHA9ylYo
Przygotowałam dla Was również informacje z edukacji zdrowotnej. Zapoznajcie się z ciekawymi materiałami, które dotyczą bardzo ważnego aspektu Waszego codziennego życia , a mianowicie...Zdrowia !!
Przesyłam Wam prezentację dotyczącą zbilansowanej diety, czyli talerz zdrowia- skuteczne narzędzie ,aby Twoje ciało dobrze się miało !! Zapoznajcie się ze slajdami , a w następnym tygodniu otrzymacie zadanie do wykonania na podstawie tej prezentacji. https://docplayer.pl/16669328-Talerz-zdrowia-skuteczne.html
Życzę powodzenia i zachęcam do systematycznych ćwiczeń.
W razie pytań, podaję numer telefonu 660-518-507 oraz e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

DORADZTWO ZAWODOWE
Poznajemy siebie –wszyscy jesteśmy zdolni!
W poniżej podanych linkach znajdziecie testy na inteligencje wieloraką. Spróbujcie je rozwiązać, przeanalizować definicję tej inteligencji , w której osiągnęliście najwięcej punktów i zastanówcie się w jakim zawodzie ją wykorzystacie.
- test inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera: http://brieftip.pl/test-inteligencji-wielorakiej-rodzaje-inteligencji/
- kwestionariusz inteligencji wielorakiej wraz z omówieniem: http://www.doradcy-wroclaw.plapp/download/5796678295/Test+inteligencji+wielorakiej.pdf
Swoje przemyślenia, wnioski, bądź pytania możecie przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
Messenger

ŚWIAT ZAWODÓW – 31.03.2020r.
Ostatnio, wypełniając Test inteligencji wielorakiej mieliście możliwość określenia posiadanych przez siebie uzdolnień, talentów oraz mocnych i słabych stron. Analiza wyników testu przybliżyła Wam grupy zawodów, do wykonywania których pozwalają Wasze indywidualne predyspozycje.
Dzisiaj proponuję Wam zapoznanie się z filmami, przedstawiającymi informacje na temat poszczególnych zawodów. W tym celu przesyłam stronę, na której znajdziecie wiele ciekawych materiałów dotyczących zawodów oraz wskazówek do dalszej ścieżki edukacyjnej.
https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/
Mam nadzieję, że osoby, które są już zdecydowane, co do swojej przyszłości upewnią się w swoim wyborze, a niezdecydowanym ułatwią ten wybór. W razie pytań bądź wymiany wniosków po obejrzeniu materiałów, jestem do Waszej dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Ścieżka edukacyjna – wybór szkoły ponadpodstawowej.

Moi Drodzy!

Na dziś zaplanowany był Dzień Otwartych Drzwi, na który zapraszamy szkoły ponadpodstawowe powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego. Przedstawiciele tych szkół przedstawiają oferty edukacyjne, opowiadają jak wygląda nauka w ich szkole i chętnie odpowiadają na pytania uczniów. Z doświadczenia wiem, że uczniowie po takim dniu mają wiele przemyśleń, spostrzeżeń, ale też pytań i wątpliwości. Dlatego na dzisiejszych zajęciach, gdybyśmy mogli spotkać się w szkole, wspólnie moglibyśmy przedyskutować i przeanalizować oferty poszczególnych szkół. Niestety obecna sytuacja uniemożliwiła zorganizowanie Dnia Otwartego i dlatego bardzo proszę abyście sami zapoznali się z ofertami szkół ponadpodstawowych, odwiedzając ich strony internetowe. Analizując te oferty edukacyjne, zwróćcie uwagę na preferowane przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym(liceum) oraz sprawdźcie listę przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji do wybranej klasy, które są punktowane. Mimo, że nauka teraz odbywa się zdalnie, to pamiętajcie, że systematyczna praca pozwala osiągnąć jak najlepsze wyniki z tych przedmiotów.

Zachęcam Was też do odwiedzenia strony internetowej https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10502/zal/Wspieram%2C%20nie%20wybieram....pdf, gdzie znajdziecie czytelną prezentację dotyczącą kryteriów wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej przedstawiam Wam listę szkół ponadpodstawowych, których oferty powinniście

przeanalizować.

Lista szkół ponadpodstawowych z powiatów

piotrkowskiego i radomszczańskiego

 

 1. 1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie;
 2. 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Piotrkowie Tryb.;
 3. 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Piotrkowie Tryb.;
 4. 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Piotrkowie Tryb.;
 5. 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Piotrkowie Tryb.;
 6. 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Piotrkowie Tryb.;
 7. 7. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Piotrkowie Tryb.;
 8. 8. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu;
 9. 9. I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.;
 10. 10. II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.;
 11. 11. III liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.;
 12. 12. IV liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.;
 13. 13. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czarnocinie;
 14. 14. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego

   w Szydłowie;

 1. 15. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu;
 2. 16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach;
 3. 17. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach.

Jeżeli macie jakieś pytania jestem do Waszej dyspozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz przez aplikację Messenger.Religia
Temat z 25.03 Jakość wspólnoty , a jakość mojej modlitwy. 
Na podstawie tekstu z podręcznika lub innych żródeł, napisz w punktach wspólnoty, w których rozważane jest Pismo Św.
W przypadku pytań podaje mój tel.502430817
Temat z dn.31.03 Po co jest piękno?Sztuka sakralna. Przeczytaj temat.Wymień najbardziejznane dzieła sztuki religijnej-ustnie
Temat z dn.1.04Triduum Paschalne. Wielki Czwartek.Na podstawie prezentacji napisz, co to jest triduum paschalne, napisz, jak wygląda liturgia Wielkiego Czwartku link https://youtu.be/aFSrMlQhDK0 W przypadku pytań proszę o kontakt tel.502430817lub mejlowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koło matematyczne 
31.03.2020
Temat: Utrwalenie wiadomości – graniastosłupy.
Na pocztę klasową został wysłany test ćwiczeniowy nr 4 . Rozwiązania zadań należy przesłać do 3.04 .2020 na wskazany wcześniej adres e-mail .

Koło zainteresowań – język polski dla uczniów klasy VIII
7.04.2020r.
Temat: Powtarzamy przed egzaminem ósmoklasisty.
1. Krótkie formy wypowiedzi:
Spróbuj wykonać następujące ćwiczenia:
1. Zredaguj zaproszenie na promocyjne spotkanie z autorem nowej powieści dla młodzieży.
2. Zredaguj dedykację, którą wpiszesz do książki wręczonej koleżance lub koledze z okazji urodzin.
3. W imieniu organizatorów wystawy „Historia placu Powstańców Warszawy” napisz ogłoszenie do gazety, w którym poinformujesz o zbieraniu materiałów na temat dziejów placu oraz zachęcisz czytelników do nadsyłania zdjęć i dokumentów.
4. W dowolnej formie (tekst, schemat, plan, tabela) napisz krótką notatkę o rodzajach literackich.
/wykorzystaj wiadomości z podręcznika s.304/
2. Zredaguj rozprawkę;
Każdy jest w życiu za kogoś lub za coś odpowiedzialny. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich. Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Małego Księcia, całego utworu Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Antoine de Saint-Exupéry
MAŁY KSIĄŻĘ
Codziennie dowiadywałem się czegoś nowego o planecie, o wyjeździe, o podróży. Wiadomości te gromadziły się z wolna i przypadkowo. I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. [...]
Okazało się, że na planecie Małego Księcia, tak jak na wszystkich planetach, rosły rośliny pożyteczne oraz zielska. W rezultacie znajdowały się tam dobre nasiona roślin pożytecznych i złe nasiona zielsk. Ale ziarna są niewidoczne. Śpią sobie skrycie w ziemi aż do chwili, kiedy któremuś z nich przyjdzie ochota obudzić się. Wypuszcza wtedy cudowny, bezbronny pęd, który najpierw nieśmiało wyciąga się ku słońcu. Jeżeli jest to pęd rzodkiewki albo róży, można mu pozwolić rosnąć, jak chce. Ale jeżeli jest to zielsko, trzeba wyrwać je jak najszybciej, gdy tylko się je rozpozna. Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Ziarna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt. A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę. Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.
– Jest to kwestia dyscypliny – powiedział mi później Mały Książę. – Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.668220850

KOŁO ZAINTERESOWAŃ – JĘZYK ANGIELSKI KL.VIII

1. 20.03.2020 Czas teraźniejszy - powtórzenie i utrwalenie
2. 03.04.2020 Dialogi sytuacyjne – w sklepie

Monitorowanie postępów w nauce odbywa się podczas zajęć on-line na grupie klasowej. Rodzice i uczniowie mogą kontaktować się lub przesyłać prace na podany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo