SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Filtr
 • OGŁOSZENIE
  Dyrektor Publicznego Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Ręcznie informuje, iż w terminie od 24.08. do 08.09.2015r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie dofinansowania kosztów zakupu podręczników       
  w ramach programu „Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2015/2016. Dofinansowanie przysługuje:
  uczniom klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574zł. netto
  uczniom klas V,VI szkoły podstawowej i klas II i III gimnazjum posiadającym orzeczenie           
  o potrzebie kształcenia specjalnego (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) bez względu na kryterium dochodowe
  Wnioski do pobrania w sekretariacie lub 
  POBIERZ TERAZ

  Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników
  Wniosek o przyznanie zakupu podręczników - uczniowie niepełnosprawni

  Dyrektor Zespołu Szkół
  mgr inż. Józef Korpas
 • W roku szkolnym 2010/2011 przedmiotem ewaluacji wewnętrznej były następujące wymagania ewaluacyjne:
  W obszarze: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ, OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk