SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĘCZNIE

     Początki szkoły to rok 1892, kiedy to Piotr Pawelski założył Powszechną Szkołę Elementarną na Moczydłach, która istniała do roku 1936.
     W roku 1935 rozpoczęto budowę nowej szkoły w Ręcznie, którą oddano do użytku w roku 1938.
     W czasie II wojny prowadzono tajne nauczanie na terenie Ręczna i sąsiednich wsi. 
     Tuż przed zakończeniem II wojny 12 lutego 1945 roku 385 dzieci w wieku 7-17 lat rozpoczęło naukę w szkole podstawowej, a już w maju 1946 roku zorganizowano pierwszą wycieczkę turystyczno – krajoznawczą dla uczniów do Krakowa i Wieliczki, w której uczestniczyło 68 dzieci.
     1 września 1960 roku przy szkole podstawowej utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego przekształcaną później w Zasadniczą Szkołę Rolniczą, która działała do roku 1988.
     1 września 1977 roku szkoła zostaje przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną, a w 1975 roku podjęto decyzję o rozbudowie szkoły, która zakończyła się w roku 1980 oddaniem do użytku nowej części budynku oraz nadaniem imienia szkole – Piotra Szymanka.
     Od 1 września 1999 roku w wyniku reformy oświaty w miejsce dotychczasowej ośmioletniej szkoły podstawowej powstały: sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum jako dwie odrębne jednostki przekształcone w 2004 roku w Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny, w którego skład wchodziły w/w szkoły.
     25 listopada 2005 roku zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna, a 14 października 2010 roku Zespół Szkolno – Gimnazjalny otrzymuje imię Piotra Szymanka.
     W roku 2013 powstaje Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej dla dzieci w wieku 3-5 lat.
     W wyniku kolejnej reformy oświaty od 1 września 2017 roku likwidacji ulegają Publiczny Zespół Szkolno – Gimnazjalny i wchodzące w jego skład Gimnazjum i sześcioletnia Szkoła Podstawowa, a w ich miejsce powstaje ośmioletnia Szkoła Podstawowa.
     20 marca 2019 roku zarządzeniem wojewody łódzkiego zostaje wprowadzona zmiana nazwy szkoły ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Szymanka na Szkołę Podstawową w Ręcznie.
     W czerwcu 2021 roku rozpoczyna się generalny remont części budynku zakończony w marcu 2022 roku.
     Obecnie Szkoła Podstawowa w Ręcznie liczy 177 uczniów w klasach I-VIII oraz 93 dzieci w oddziałach wychowania przedszkolnego. W szkole pracuje 28 nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi.

Dyrektorzy szkoły od początku do roku 2022.

1892 - 1932 – Piotr Pawelski
1931 – 1942 – Piotr Zimmer
1942 – 1945 – Władysław Kałuża
1945 – 1974 – Józef Kociński
1974 – 1984 – Marian Dynarek
1984 – 2004 – Józef Graczyk
1999 – nadal – Józef Korpas

Ręczno, listopad 2022 r.

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza