SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

Potrzebujesz pomocy?

14 października 2010roku w Dniu Komisji Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz nadania Publicznemu Zespołowi Szkolno – Gimnazjalnemu w Ręcznie imienia Piotra Szymanka.
Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Wątrobę, podczas której został poświęcony sztandar PZSG ufundowany przez syna patrona szkoły, pana Jerzego Szymanka.
Rangę uroczystości podkreśliło przybycie znamienitych gości. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Diecezji Częstochowskiej Jan Wątroba
Ksiądz Dyrektor Mariusz Szczerba
Proboszcz Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ręcznie Ksiądz Kanonik Jerzy Grąbkowski
Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera pan Eugeniusz Grzeszczak
Prezes ZW PSL w Łodzi pan Mieczysław Łuczak
pan Artur Pozorek doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego woj. łódzkiego pan Marek Mazur
Wizytator Kuratorium Oświaty Łodzi pani Mirosława Kozłowska
Starosta Piotrkowski pan Stanisława Cubała
przedstawiciele władz samorządowych gminy Ręczno:
Wójt Gminy pan Marek Sroka, przewodnicząca Rady Gminy pani Barbara Stępień wraz z radnymi
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy
Rada Rodziców przy PZSG w Ręcznie z przewodniczącą panią Agatą Bielecką
Zarząd Gminny PSL w Ręcznie z v-ce prezesem panem Zdzisławem Filochą
przedstawiciele mediów – Zielony Sztandar, Ziemia Piotrkowska, Radio Piotrków strefa FM
Na uroczystość licznie przybyli rodzice a także mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Było nam niezmiernie miło gościć w naszej szkole, byłego Sekretarza Rady Państwa, pana Jerzego Szymanka, który sprawował honorowy patronat nad naszą uroczystością.
Przed rozpoczęciem ceremonii nadania nadania imienia szkole pan Jerzy Szymanek wraz z panem Eugeniuszem Grzeszczakiem, dyrektorem szkoły panem Józefem Korpasem oraz delegacją uczniów i rodziców złożyli kwiaty na grobie patrona szkoły Piotra Szymanka na cmentarzu w Bąkowej Górze.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Wątrobę, podczas której został poświęcony sztandar PZSG ufundowany przez syna patrona szkoły pana Jerzego Szymanka. O godną tej chwili oprawę mszy świętej, nauczyciele i uczniowie szkoły.
                         2-b 2-d 2-c
Po mszy św. nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi Piotrowi Szymankowi. Aktu odsłonięcia dokonał pan Jerzy Szymanek.
                        3-b 3-a 3-d
W hali sportowej odbyła się dalsza część ceremonii, którą prowadziła pani Małgorzata Łukasińska. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego odśpiewano hymn narodowy, następnie chór szkolny wykonał pieśń „Gaude Mater Polonia”. Minutą ciszy uczczono 18 osób, które zginęły we wtorek w tragicznym wypadku w Nowym Mieście nad Pilicą. Przepasane kirem i spuszczone do połowy masztu flagi symbolizowały żałobę wprowadzoną na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.
                          4-a 553-e
Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał dyrektor PZSG im. Piotra Szymanka w Ręcznie pan Józef Korpas.
                        4-c 4-d 5ab
Pan Jerzy Szymanek wspominając patrona szkoły, Piotra Szymanka, przedstawił najważniejsze epizody z jego życia politycznego i aktywności na rzecz społeczności lokalnej.
5 6-b  6-a 6-c
Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie i wręczenie dyrektorowi szkoły uchwały Rady Gminy w sprawie nadania imienia Piotra Szymanka Publicznemu Zespołowi Szkolno - Gimnazjalnemu w Ręcznie przez przewodniczącą Rady Gminy panią Barbarę Stępień i przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły przez Poczet Sztandarowy Rady Rodziców.  
                          6 2a 6-e   
W imieniu społeczności uczniowskiej sztandar przyjęli: Adrian Kobędza, Karolina Moneta i Paulina Stefańska.„Przyjmujemy sztandar szkoły. Będziemy zawsze dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować PZSG im. Piotra Szymanka w Ręcznie”. Po tych niezwykle podniosłych chwilach mogliśmy podziwiać umiejętności wokalne i taneczne najmłodszych uczniów naszej szkoły.
          7-a  7-b 7-d
Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. W serdecznych słowach zwracali się do uczniów, rodziców i nauczycieli, życząc, by szkoła pod patronatem Piotra Szymanka odnosiła sukcesy we wszystkich dziedzinach. Podkreślając wagę naszego święta, wyrażali również wielkie uznanie dla społeczności za wybór takiego patrona szkoły - człowieka zaangażowanego, bliskiego ludziom, który na trwale wpisał się w historię ziemi piotrkowskiej. Składano również życzenia owocnej pracy i wielu sukcesów zawodowych i społecznego uznania z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta nauczycieli, wszystkich pracowników oświaty.
                    8-d 8-f 8-g
„To zaszczytne imię jest wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli i uczniów Waszej szkoły”
Dyrektor szkoły pan J. Korpas odczytał listy, które nadesłano z okazji doniosłej uroczystości, jaką jest nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru.
                                                         Wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska
                                                         Minister Pracy i Polityki Socjalnej Jolanta Fedak
                                                         Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki
                                                    Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski
                                                                Poseł na Sejm RP Mieczysław Łuczak
W tej życzliwej atmosferze wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia inscenizacji legendy O Piaście i Popielu w wykonaniu uczniów gimnazjum.
                             8-b 9-c 9-b
Mogliśmy również wysłuchać kilku utworów w wykonaniu utalentowanych solistów.
                              10-b 10-c 10-d
Uroczystość zakończył koncert chóru szkolnego i „Chóru Jana”. Ten ważny w historii szkoły dzień, został uwieńczony wpisami do KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ, w której się znalazło wiele wspaniałych życzeń.
                           10-a
12 25
Samorząd szkoły podstawowej i gimnazjum złożył podziękowania panu Jerzemu Szymankowi  "Dziękujemy za ufundowanie sztandaru, który odtąd będzie stanowił symbol naszej szkoły. Będzie dla nas tym, co jest najlepsze, co jest godne naśladowania. Będziemy go nosić z dumą i honorem. Pragniemy również podziękować za wsparcie finansowe, pomoc w organizacji i przygotowaniu dzisiejszej historycznej uroczystości.Uroczystości, która zdarza się tylko raz w życiu szkoły"
Kończąc uroczystość, dyrektor szkoły pan Józef Korpas, wyraził podziękowania wszystkim osobom, które pomogły w organizacji tej uroczystości oraz zaszczycili nas w tym dniu swą obecnością.                           

BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Podręczniki 2021/22

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Gimnazjum

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Bezpieczny Internet

sieciaki a

Pomoc w NET

helpline

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk