SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno

ue1Od 1 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Ręcznie odbywają się zajęcia zorganizowane w ramach projektu „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Ręczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczenia się oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.


Działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. W ramach projektu w Szkole Podstawowej realizowane są zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, przedsiębiorczości i innowacyjności. Ponadto uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych, psychologicznych i rewalidacyjnych oraz w zajęciach kształcących umiejętność uczenia się.
Już w tym roku doposażone zostały pracownie szkolne w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, m.in. laptopy, tablice interaktywne oraz projektory i ekrany naścienne niezbędne do realizacji programów nauczania.
Realizację projektu zaplanowano na 2 lata, od 1.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Wartość projektu ogółem wynosi 503 041,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE 461 708,20 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet XI, Działanie 11.1 „Wysoka jakość edukacji”, Poddziałanie XI, 1.2 „Kształcenie ogólne”.


unia europejska fundusz
12
34
56


BIP

bip1 logo

Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus

Stan jakości powietrza

Podręczniki 2022/23

 podrecznik111        WYKAZ 
  PODRĘCZNIKÓW

Aktywna Tablica

aktywna tablica logo3

Mistrzowie Kodowania

zaprogramuj przyszlosc

Rzecznik Praw Dziecka

logo telefon

Pogoda

Bezpieczny Internet

sieciaki

Polska Akcja Humanitarna

pajacyk