Nr konta Rady Rodziców: 30 8988 0001 0030 0308 8037 0001
Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin oraz kompetencje zapisane w STATUCIE szkoły


SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘCZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przewodnicząca Agnieszka Szymanek
wiceprzewodnicząca  Joanna Piwońska
Sekretarz Mariola Kulikowska
Skarbnik Beata Gołatka
Członkowie
Marlena Hernoga
Aleksandra Bieńkowska
Dorota Matusik
Iwona Nowak
Wioletta Jakubczyk
Kamila Kowalska
Justyna Markiewicz
Justyna Prochoń-Borkowska
Monika Krasoń