SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej w Ręcznie

Wewnętrzne procedury

Załącznik:

zgoda na pomiar temperatury u dziecka

Procedury zajęć rewalidacyjnych i konsultacji

Procedury zajęć rewalidacyjnych i konsultacji

Załączniki:


zgoda na udział w zajęciach rewalidacyjnych

zgoda na udział w konsultacjach

Procedury dotyczące bezpieczeństwa egzaminu ósmoklasisty

Procedury dotyczące bezpieczeństwa podczas egzaminu


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika
Szkoły Podstawowej w Ręcznie koronawirusem SARS- COV- 2

Procedura postępowania 


Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo