SP RĘCZNO

Szkoła Ręczno


Procedury organizacji zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej dla uczniów klas I - III od 18.01.2021r.
 
Procedury organizacji zajęć od 18.01.2021


Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Ręcznie
w okresie pandemii koronawirusa od 1.09.2020 r. do odwołania

Regulamin pracy Szkoły Podstawowej


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z COVID -19 w Szkole Podstawowej w Recznie
w okresie od 1.09.2020 r. do odwołania (oddział przedszkolny, punkt przedszkolny)

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa (oddział przedszkolny i punkt przedszkolny)


Załącznik:

zgoda na pomiar temperatury u dziecka


Zalecenia dla rodziców i uczniów wydane przez MEN
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika
Szkoły Podstawowej w Ręcznie koronawirusem SARS- COV- 2

Procedura postępowania 


Infolinia dla dzieci

telefon zaufania logo

e-Dziennik

librus